Svensk Landhockey – en vinnande gemenskap

Verksamhetsområden

Bredd

GBGcup13

Tavling

Admin

Elit

EM i Lignano (herr), uppflyttning till A-gruppen.

Målgrupper

 • Aktiva
 • Ledare (aktivitetsledare)
 • Organisationsledare
 • Domare
 • Funktionärer

Mål

Individ- och föreningsnivå:

 • 2000 aktiva i idrott (aktiva, aktivitetsledare, organisationsledare, domare, funktionärer)
 • Alla medlemmar vet om och verkar utifrån MOI
 • 30 hållbara och starka föreningar
 • Alla föreningar har en utarbetad, tydlig och förankrad målstegen

SLHF med dess distrikt ska aktivt stödja föreningarna i arbetet med att uppnå målen ovan.

Distrikts- och SF nivå:

 • 3 stycken hållbara och fungerande distrikt
 • En välorganiserat elitorganisation med 2 fungerande och konkurrenskraftiga landslagsprogram

Föreningarna och dess medlemmar ska stödja arbetet med att uppnå nedanstående mål.

Strategi – Fokusområden

 • Rekrytering
 • Utbildning
 • Gemensam verksamhetsplanering
 • Anläggning

Handlingsplan

Etapp 1 – år 2014 och 2015

 • Synka kalendern
 • Höja statusen på landhockeyn
 • Framtagning av utbildningsstrategier och – strukturer
 • Framtagning av rekryteringsstrategier och – strukturer
 • VM

Etapp 2 – år 2016 och 2017

Tas fram under verksamhetsplaneringsdagarna 2014 och 2015.

Etapp 3 – år 2018 och 2019

Tas fram under verksamhetsplaneringsdagarna 2016 och 2017.

Utvärdering

Varje etapp följs upp varje år samt utvärderas under verksamhetsplaneringsdagarna efter varje etapp period. Utifrån detta läggs nya handlingsplaner inför nästkommande etapp.