Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett bidrag som stödjer idrottsföreningars verksamhet för unga i åldern 7-25 år. Bidraget beräknas på antal aktivitetstillfällen, antal deltagare och antal ledare under en period.


LOK-stödsreglerna i korthet

Aktiviteten ska vara ledarledd. Ledaren ska ha fyllt 13 år och får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter med en gemensam samling och avslutning.

Ni kan söka stöd för minst 3, utöver ledaren, och maximalt 30 personer på ett och samma pass. Deltagaren får endast LOK-registreras i en gruppaktivitet per idrott och veckodag. (Ni som tränar landhockey och är medlemmar i flera föreningar kan alltså närvaro-registreras i alla föreningar förutsatt att det inte är under en och samma dag.) Även utbytesstudenter eller andra som saknar svenskt personnummer kan LOK-registreras. I medlemsregistret i IdrottOnline kan ni välja att kryssa i ”utländsk person” och därefter kan ni närvaroregistrera som vanligt via IdrottOnline (webben, LOK-stödsappen eller sms).

Ni kan söka stöd LOK-stöd för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Deltagaren ska vara medlem i den förening som bedriver aktiviteten, med undantag för viss prova på-verksamhet i rekryteringssyfte.

För varje träningstillfälle får föreningen ett ledarstöd på 24 kr och ett deltagarstöd på 8 kr/deltagare. Om ni har två eller fler ledare får ni ytterligare ett ledarstöd på 6 kr per tillfälle.

Närvaroregistrering och LOK-stödsansökan görs i IdrottOnline. Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari-30 juli med sista ansökningsdag den 25 augusti samt 1 juli-31 december med sista ansökningsdag den 25 februari.

Läs mer om LOK-stödet och reglerna här.