2015 stänger Folksam ned sin licenstjänst. Det innebär att Svenska Landhockeyförbundet (SLHF) har fått se över och ta fram en alternativ lösning för licenshantering och försäkring. Från och med den 1 januari 2015 ansöker föreningarna om licens för deras aktiva utövare (dvs alla i föreningen som spelar landhockey – barn, juniorer och seniorer) genom IdrottOnline. Licens– och försäkringsavgiften för vuxna har sänkts från 175kr till 150kr. Licensavgiften för spelare under 15 år slopas helt.