Projektstöd IF


Projektstöd IF ersätter tidigare Idrottslyftet och syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen med projektstöd barn- och ungdom är att:

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
 • att IF (föreningen) har utbildade barn- och ungdomsledare.

Nytt för i år är att landhockeyföreningarna söker detta stöd hos sitt RF-SISU distrikt och inte hos Landhockeyförbundet.
Kontakta ditt distrikt för mer information.

→ Hitta ditt distrikt.


Avgränsningar och förtydligande

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:

 • Läger
  Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material
  Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader
  Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Mer information om Projektstöd IF kommer inom kort!


LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Information om LOK-stödet samt ansökan finns på Riksidrottsförbundets webbplats.

→ Riksidrottsförbundet