RF har ett administrativt verktyg som heter IdrottOnline. Där har varje idrottsförening sin egen IdrottOnline-sida, som används för att redovisa uppgifter om klubben samt söka olika stöd och bidrag.

Föreningar som är med i RF, alltså även alla klubbar i SLHF, kan skapa egna sidor på IdrottOnline. Där redovisar de sina medlemmar, antal LOK-stödsaktiviteter och utbildningstimmar. Dessutom är det där de söker bidrag från Idrottslyftet, med mera.

IdrottOnline är så utformat att föreningarna ska kunna sköta en stor del av sin administration via denna service.

Här är IdrottOnline:

IdrottOnline.se

 

IdrottOnline finns även på YouTube, med ett antal videoklipp som beskriver hur systemet fungerar, hur klubben ansluter sig och loggar in, redovisar sina medlemmar och sin verksamhet, söker olika bidrag, osv. Här är det:

IdrottOnline på YouTube