Idrottslyftet 2017

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftets övergripande syfte är:

”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.”


SLHF vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån deras förutsättningar.

SLHF vill att Idrottslyftet ska skapa förutsättningar att genomföra en verksamhet som är i linje med RFs anvisningar för barn och ungdomsidrott och idrottens pågående strategiarbete.

SLHF vill att Idrottslyftet ska bidra till att föreningarna har fler och mer kompetenta tränare och ledare.

 

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget.

SLHF har denna gång tre olika typer av bidrag: Föreningsutbyten, Strategiarbete samt Kompetenshöja föreningen.
Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen. Skicka in en ansökan för respektive bidrag.

Föreningsutbyten

Projekt som skapar förutsättningar att genomföra en verksamhet som är genomtänkt, rolig och anpassad efter ålder som ni själva arrangerar eller som ni deltar i, nationellt eller regionalt (exempelvis läger och samträning).

Strategiarbete

Projekt för att implementera verksamhetsidé och värdegrund som med fördel tagits fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Hur ska ni bedriva er verksamhet så att den attraherar och inspirerar till fysisk aktivitet hela livet? Här får ni chansen att sprida idéerna till alla inblandade i föreningen genom exempelvis föreningskonferenser.

Kompetenshöja föreningen

Projekt för verksamhet som innefattar SISU Idrottsutbildarna och/eller SLHF och dess utbildningsutbud. Hela beloppet måste förbrukas i utbildningskostnader, detta kan inkludera eventuella resor och logi.

Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel och kan göras vid två tillfällen under 2017:

Ansökningsperiod 1: Skicka in ansökan mellan den 1 april och den 24 april 2017. Besked ges före maj månads utgång.
Ansökningsperiod 2: Skicka in ansökan mellan den 21 augusti och den 18 september. Besked ges före oktober månads utgång.

För att ansöka om Idrottslyftet 2017 ska ni välja period Idrottslyftet 2017. För att kunna skicka iväg er idrottslyftsansökan måste ni ha registrerat föreningens ordförande och kassör på er IdrottOnlinesida. Ni ökar era chanser till Idrottslyft om ni har samtliga föreningsmedlemmar registrerade samt alla spelare licenserade i IdrottOnline och att ni söker LOK-stöd.

Ni måste ha ett organisationsnummer från Skatteverket för att kunna få Idrottslyftsbidrag.

Fördelningen av Idrottslyftet görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. Det betyder att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

Ni kommer att få ett meddelande om redovisning i slutet av 2017. Förening som inte rapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före 2017 års utgång.