Förening och distriktsförbund ansluten till Svenska Landhockeyförbundet (SLHF), som önskar arrangera cup/turnering ska ansöka om sanktion senast 30 dagar före matchtillfälle.

Förening ansluten till SLHF, som önskar deltaga i spel utomlands i cup/turnering, ska ansöka om sanktion senast 30 dagar före första matchtillfälle.

Förening ansluten till SLHF, som önskar träningsmatch mot utländskt lag, ska ansöka om sanktion senast 15 dagar före matchtillfälle.

För spel i av SLHF sanktionerad cup/turnering krävs ej ansökan om sanktion.

Barn- och ungdomsevenemang ska lyda under SLHFs anvisningar och riktlinjer.

Observera!
Ingen spelare, licensierad eller olicensierad, är försäkrad om hen deltar i en icke sanktionerad match inom eller utom Sverige!

Sanktionsansökan

Ansvarig domare/matchledare

Kontaktperson

Genom ansökan förbinder sig arrangören att följa SLHFs aktuella tävlingsbestämmelser samt vid barn- och ungdomsarrangemang lyda under förbundets anvisningar och riktlinjer.

Övrigt