Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, enligt 3 § idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet och i ärenden rörande tävlingsbestämmelser enligt förbundets bestämmelser och övriga tävlingsregler. Disciplinnämnden arbete regleras i SLHF:s stadgar, 9 kap.

Detta innebär att Disciplinnämnden är första instans i:

  • Bestraffningsärenden avseende förseelser av spelare, ledare, funktionärer och lag vid av förbundet anordnad eller sanktionerad tävling, inklusive mästerskaps- och serietävlingar, av förbundet anordnad eller sanktionerat event, läger, kurs, möte, konferens eller aktivitet samt internationell tävling, turnering, kurs och läger utomlands.
  • Ärenden om tävlingsbestraffningar enligt förbundets och SDF:s tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.

Disciplinnämnden under arbetsåret 2017-2018 består av:

Daniel F. Gass

Daniel F. Gass

Ordförande
Björn W. Isberg

Björn W. Isberg

Bengt Zandén

Bengt Zandén

Gör en anmälan till disciplinnämnden

Du kan också göra en anmälan till disciplinnämnden på mejl till disciplinnamnd@landhockey.se eller med brev till SLHF:s kansli.