Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, enligt 3 § idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet och i ärenden rörande tävlingsbestämmelser enligt förbundets bestämmelser och övriga tävlingsregler. Disciplinnämnden arbete regleras i SLHF:s stadgar, 9 kap.

Detta innebär att Disciplinnämnden är första instans i:

  • Bestraffningsärenden avseende förseelser av spelare, ledare, funktionärer och lag vid av förbundet anordnad eller sanktionerad tävling, inklusive mästerskaps- och serietävlingar, av förbundet anordnad eller sanktionerat event, läger, kurs, möte, konferens eller aktivitet samt internationell tävling, turnering, kurs och läger utomlands.
  • Ärenden om tävlingsbestraffningar enligt förbundets och SDF:s tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.

Disciplinnämnden under arbetsåret 2021-2022 består av:

Daniel F. Gass

Ordförande
Björn W. Isberg

Björn W. Isberg

Bengt Zandén

Bengt Zandén

Gör en anmälan till disciplinnämnden

Du kan också göra en anmälan till disciplinnämnden på mejl till [email protected] eller med brev till SLHF:s kansli.