Antidoping Sverige är Sveriges Nationella Antidopingorganisation, något som i världsantidopingkoden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code” som bestäms av World Anti-Doping Agency (WADA).

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns samlade på Antidoping Sveriges hemsida.

 • Antidopingprogram

  Svenska Landhockeyförbundets Antidopingprogram är en del i ett förbundets arbete mot att få och hålla idrotten ren från doping.
  Antidopingprogrammet är till för hela Svenska Landhockeyförbundet och samtliga medlemsföreningar. Det gäller även föreningarnas utövare, ledare och andra personer involverade inom svensk Landhockey.

  Landslagsledare ska genom att läsa SLHFs antidopingprogram kunna förstå vad som förväntas av dem när det gäller antidoping, hantering av läkemedel, vistelserapportering och dopingkontroller. Tränare och ledare på föreningsnivå ska via antidopingprogrammet informeras om vad som förväntas av dem när det gäller antidopingfrågor och det ska finnas information till föreningarna hur de kan arbeta med egen handlings- och beredskapsplan i antidopingfrågor.

 • Röd-Gröna listan

  Röd-gröna listan innehåller information om läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Här kan du enkelt söka efter ett specifikt läkemedel och kan se hur läkemedlet är klassificerat (dvs. om det är tillåtet eller förbjudet att använda enligt idrottens dopningsregler) samt vilka ev gränsvärden som gäller. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott som räknas som livsmedel.

  Utöver Röd-gröna listan finns även WADAs internationella ”World Anti-Doping Code”.

 • Dispens

  Idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel har möjlighet att ansöka om dispens. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

  Information om Astmamedicin finns här.

 • OBS! Kosttillskott

  Antidoping Sverige avråder från bruk av kosttillskott. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och det har visat sig att de kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det finns inga vetenskapliga stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Svenska Landhockeyförbundet avråder från användandet av kosttillskott.

  Mer information om detta hittar du på Antidoping Sveriges sida om kosttillskott.