Nu lanserar vi vår Uppförandekod

 I nuläget när det inte spelas några matcher och träningstillfällena är starkt begränsade på grund av den pågående corona-pandemin passar vi på att lansera Svenska Landhockeyförbundets Uppförandekod.

Tanken om att upprätta en uppförandekod, eller code of conduct, har funnits under många år och FIH samt EHF har länge haft regler kring uppförande och deltagande vid sina matcher. Nu har vi äntligen skapat en egen version, en enkel och kort sådan, som är till för att skapa medvetenhet om hur vi beter oss mot varandra och för att visa på vårt gemensamma ansvar för att göra svensk landhockey så bra som möjligt. Alla deltagare är bundna till och skyldiga att följa uppförandekoden och det är vardera deltagares personliga ansvar att känna till kraven i den. I uppförandekoden riktar vi reglerna mot spelare, ledare och föräldrar men koden beskriver egentligen hur vi är mot varandra inom svensk landhockey och därmed omfattas alla av uppförandekoden, oavsett vilken roll du har.

Svenska Landhockeyförbundets Uppförandekod finns under egen flik här på vår hemsida och den hittar du HÄR.

 

Denna nyhet presenteras i samarbetet med Byggshop.se.

 

Rapport från extra förbundsmötena i samgåendeprocessen

Lördagen den 21 november hölls det extra förbundsmöten inom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF), Svenska Baseboll och Softbollförbundet (SBSF) samt Svenska Landhockeyförbundet (SLHF). Samtliga tre årsmöten var kallade till med anledning av den samgåendeprocess som pågår och har pågått i drygt ett år mellan de tre förbunden.  

Läs mer

Extra årsmöte

Svenska Landhockeyförbundet kallar till extra årsmöte. Läs mer

Indoorpremiären uppskjuten

Med anledning av de nya lokala skärpta allmänna råd som nu gäller för Uppsala län (sedan den 20 oktober), Skåne län (sedan den 27 oktober) och Stockholms-, Västra Götalands- och Östergötlands län (från och med den 29 oktober) så kommer här uppdaterad information från Svenska Landhockeyförbundet.

De län som nämns ovan, förutom Uppsala län, uppmanar alla till att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fest eller liknande socialt umgänge.

I Uppsala län uppmanas alla till att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel
 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med

 

Med anledning av punkterna ovan så råder Svenska Landhockeyförbundet alla sina föreningar att ställa in sina träningar, inomhus såväl som utomhus. Träning kan fortsatt bedrivas för barn och unga födda 2005 eller senare. Tänk dock på att hålla avstånd till varandra och om möjligt bedriva träningen utomhus.

TK har beslutat att skjuta på säsongspremiären av indoor-säsongen och alla matcher är därmed inställda. Beslutet gäller fram till den 1 december för seniorer och till den 20 november för barn, ungdomar och juniorer, men kan komma att förlängas.

 

 

Denna nyhet presenteras i samarbete med Bygghemma.se

Identitet för vårt nya förbund

Som en del av sammanslagningen mellan SAFF, SBSF och SLHF pågår just nu ett arbete kring varumärke och identitet för det nya förbundet. Nu har du som medlem chansen att vara med och påverka det arbetet.

I linje med det beslut som togs av respektive förbunds årsmöte i mars så ska bland annat förslag på varumärke och identitet till det nya sammanslagna förbundet presenteras vid de extra årsmötena i november.

Nu vill vi förbund gärna ha in idéer och synpunkter till detta arbete. Fyll gärna i enkäten och bidra!

LÄNK TILL ENKÄTEN

 

 

Information till medlemmarna angående samgåendeprocessen

Arbetet med en sammanslagning av de tre förbunden SAFF, SBSF och SLHF har tagit ny fart efter sommaren och kommer ytterligare att intensifieras under hösten.

Läs mer

Sommarstängt på kansliet

Kansliet är semesterstängt mellan den 1 juli och 9 augusti. Vill du komma i kontakt med oss under denna period kan du nå oss på [email protected]

Styrelsen och kansliet önskar er alla en skön sommar!

SLHF söker ung person (18-30 år) intresserad av sport management!

Svenska landhockeyförbundet ingår som ett av flera europeiska landhockeyförbund i ett kommande internationellt projekt för att skapa karriärmöjligheter inom landhockey för unga. Projektet pågår från januari 2021 till december 2023 och ska mynna ut i såväl utbildningsprogram som strukturer som möjliggör för ungas inflytande i landhockeyförbund i hela Europa. Som svenska landhockeyförbundets representant bidrar du med viktiga perspektiv till projektet, och erfarenheten i sig ger dig lärdomar inom organisationsutveckling kopplat till landhockey och till idrott i allmänhet. Läs mer om projektet på svenska HÄR och på engelska HÄR

Är du intresserad?
Skicka en intresseanmälan där du berättar några rader om dig själv till [email protected]
senast fredag den 14 augusti. Frågor besvaras via samma mail, eller slå oss en signal på 072-1558144. Välkommen att höra av dig!

Samgåendeprocessen går in i en spännande fas

Förbundsstyrelserna för SAFF, SBSF och SLHF fick i uppdrag av respektive årsmöte i mars att under året förbereda och skapa förutsättningar för samgående mellan de tre förbunden. Arbetet med samgåendet har under våren varit väldigt intensivt och präglats av ett väldigt bra samarbete mellan förbunden.   

Under våren har mycket fokus i arbetet lagts på att, tillsammans med externa konsulter, utreda hur det nya förbundet ska vara uppbyggt, organiserat och fungera demokratiskt. Bland annat har flertalet andra idrottsförbund, både nationella och internationella intervjuats och analyserats i syfte att hitta lösningar som passar bäst för vårt samgående.  

Styrgruppen, som består av förtroendevalda och anställda från respektive förbund, har nu gemensamt beslutat kring de kriterier som gäller vid uppbyggnaden av det gemensamma förbundet. 

Dessa kriterier är:  

 • Varje idrott har förutsättningar att ansvara för sin egen identitet och verksamhet  
 • Effektiv, både kostnad och ideella resurser ‒Det som kan göras gemensamt, görs gemensamt för att tillvarata synergier ‒Så mycket resurser som möjligt läggs på det idrottsliga ‒Uppgifter utförs där de görs mest effektivt  
 • Stark organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kontinuitet  
 • Ändamålsenlig demokratisk process, dvs föreningar har möjlighet att påverka såväl den egna idrotten som det nya förbundets gemensamma verksamhet ‒Tydlig och lätt att förstå hur den är tänkt att fungera  
 • Genomförbar i samband med att det nya förbundet bildas  
 • Skalbar – kan addera ytterligare sporter  

I slutet av juni ska styrgruppen med stöd av respektive förbundsstyrelse enas om vilken organisationsmodell som förbunden ska arbeta vidare med och senare utgå ifrån när propositionerna presenteras vid de extra årsmötena i november.

Under sommaren och hösten kommer styrgruppen fokusera på att arbeta med bland annat frågor rörande varumärke, identitet, ekonomisk fördelning samt personella frågor.  

De extra årsmötena är planerade till helgen 21-22 november och hålls i samband med en gemensam konferens dit samtliga föreningar och distrikt i alla tre förbund är inbjudna. Konferensen kommer att hållas på Clarion Stockholm som ligger vid Skanstull i Stockholm. Information kring anmälan kommer presenteras under sommaren. Konferensen kommer att finansieras till största delen av förbunden som en del i samgåendeprocessen.  

Inför hösten planeras det även för gemensamma träffar över förbundsgränserna i distrikten där styrgruppen antingen fysiskt eller digitalt träffar föreningar för att gemensamt diskutera samgåendefrågor.
Mer information kring dessa träffar kommer efter sommaren.   

 

Styrgruppen som främst arbetar med samgåendet består av:    

Svenska Landhockeyförbundet
Ella Spira, Ordförande SLHF 
Aimee Mackenzie, ledamot SLHF 
Björn Isberg, Hedersordförande SLHF 
Ylva Mellin, ordförande Örsundsbro SK 
Sofia Blomgren, ordförande Partille SC 
Monika Stylin, Generalsekreterare SLHF  

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
Minette Rogner, Ordförande SAFF 
Jan Burell, ledamot SAFF 
Lars Samuelsson, ledamot SAFF 
Celine Hallström, ledamot SAFF 
Fredrik Haraldson, Generalsekreterare SAFF

Svenska Baseboll och Softbollförbundet 
Johnny Stormats, Ordförande SBSF 
Lars Sundin, ledamot SBSF 
Peter Malm, ledamot SBSF 
Thomas Claesson, Generalsekreterare SBSF  

 

Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer

Idag, den 29 maj, kom ett nytt besked från Folkhälsomyndigheten som berör oss.
Från och med den 14 juni är det tillåtet med träningsmatcher, matcher och cuper för alla åldrar. Detta är en ändring från att det tidigare bara varit okej för barn upp till 18 år att spela match.

Riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i övrigt gäller fortfarande. För idrotten innebär de särskilt följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)
 
Vad gäller reserestriktioner så har de ännu inte ändrats men Riksidrottsförbundet förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten att en ändring kommer att ske före den 14 juni. Vi ber om att få återkomma med mer information när sådan finns.