Identitet för vårt nya förbund

Som en del av sammanslagningen mellan SAFF, SBSF och SLHF pågår just nu ett arbete kring varumärke och identitet för det nya förbundet. Nu har du som medlem chansen att vara med och påverka det arbetet.

I linje med det beslut som togs av respektive förbunds årsmöte i mars så ska bland annat förslag på varumärke och identitet till det nya sammanslagna förbundet presenteras vid de extra årsmötena i november.

Nu vill vi förbund gärna ha in idéer och synpunkter till detta arbete. Fyll gärna i enkäten och bidra!

LÄNK TILL ENKÄTEN

 

 

Information till medlemmarna angående samgåendeprocessen

Arbetet med en sammanslagning av de tre förbunden SAFF, SBSF och SLHF har tagit ny fart efter sommaren och kommer ytterligare att intensifieras under hösten.

Läs mer

Sommarstängt på kansliet

Kansliet är semesterstängt mellan den 1 juli och 9 augusti. Vill du komma i kontakt med oss under denna period kan du nå oss på [email protected]

Styrelsen och kansliet önskar er alla en skön sommar!

SLHF söker ung person (18-30 år) intresserad av sport management!

Svenska landhockeyförbundet ingår som ett av flera europeiska landhockeyförbund i ett kommande internationellt projekt för att skapa karriärmöjligheter inom landhockey för unga. Projektet pågår från januari 2021 till december 2023 och ska mynna ut i såväl utbildningsprogram som strukturer som möjliggör för ungas inflytande i landhockeyförbund i hela Europa. Som svenska landhockeyförbundets representant bidrar du med viktiga perspektiv till projektet, och erfarenheten i sig ger dig lärdomar inom organisationsutveckling kopplat till landhockey och till idrott i allmänhet. Läs mer om projektet på svenska HÄR och på engelska HÄR

Är du intresserad?
Skicka en intresseanmälan där du berättar några rader om dig själv till [email protected]
senast fredag den 14 augusti. Frågor besvaras via samma mail, eller slå oss en signal på 072-1558144. Välkommen att höra av dig!

Samgåendeprocessen går in i en spännande fas

Förbundsstyrelserna för SAFF, SBSF och SLHF fick i uppdrag av respektive årsmöte i mars att under året förbereda och skapa förutsättningar för samgående mellan de tre förbunden. Arbetet med samgåendet har under våren varit väldigt intensivt och präglats av ett väldigt bra samarbete mellan förbunden.   

Under våren har mycket fokus i arbetet lagts på att, tillsammans med externa konsulter, utreda hur det nya förbundet ska vara uppbyggt, organiserat och fungera demokratiskt. Bland annat har flertalet andra idrottsförbund, både nationella och internationella intervjuats och analyserats i syfte att hitta lösningar som passar bäst för vårt samgående.  

Styrgruppen, som består av förtroendevalda och anställda från respektive förbund, har nu gemensamt beslutat kring de kriterier som gäller vid uppbyggnaden av det gemensamma förbundet. 

Dessa kriterier är:  

 • Varje idrott har förutsättningar att ansvara för sin egen identitet och verksamhet  
 • Effektiv, både kostnad och ideella resurser ‒Det som kan göras gemensamt, görs gemensamt för att tillvarata synergier ‒Så mycket resurser som möjligt läggs på det idrottsliga ‒Uppgifter utförs där de görs mest effektivt  
 • Stark organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kontinuitet  
 • Ändamålsenlig demokratisk process, dvs föreningar har möjlighet att påverka såväl den egna idrotten som det nya förbundets gemensamma verksamhet ‒Tydlig och lätt att förstå hur den är tänkt att fungera  
 • Genomförbar i samband med att det nya förbundet bildas  
 • Skalbar – kan addera ytterligare sporter  

I slutet av juni ska styrgruppen med stöd av respektive förbundsstyrelse enas om vilken organisationsmodell som förbunden ska arbeta vidare med och senare utgå ifrån när propositionerna presenteras vid de extra årsmötena i november.

Under sommaren och hösten kommer styrgruppen fokusera på att arbeta med bland annat frågor rörande varumärke, identitet, ekonomisk fördelning samt personella frågor.  

De extra årsmötena är planerade till helgen 21-22 november och hålls i samband med en gemensam konferens dit samtliga föreningar och distrikt i alla tre förbund är inbjudna. Konferensen kommer att hållas på Clarion Stockholm som ligger vid Skanstull i Stockholm. Information kring anmälan kommer presenteras under sommaren. Konferensen kommer att finansieras till största delen av förbunden som en del i samgåendeprocessen.  

Inför hösten planeras det även för gemensamma träffar över förbundsgränserna i distrikten där styrgruppen antingen fysiskt eller digitalt träffar föreningar för att gemensamt diskutera samgåendefrågor.
Mer information kring dessa träffar kommer efter sommaren.   

 

Styrgruppen som främst arbetar med samgåendet består av:    

Svenska Landhockeyförbundet
Ella Spira, Ordförande SLHF 
Aimee Mackenzie, ledamot SLHF 
Björn Isberg, Hedersordförande SLHF 
Ylva Mellin, ordförande Örsundsbro SK 
Sofia Blomgren, ordförande Partille SC 
Monika Stylin, Generalsekreterare SLHF  

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
Minette Rogner, Ordförande SAFF 
Jan Burell, ledamot SAFF 
Lars Samuelsson, ledamot SAFF 
Celine Hallström, ledamot SAFF 
Fredrik Haraldson, Generalsekreterare SAFF

Svenska Baseboll och Softbollförbundet 
Johnny Stormats, Ordförande SBSF 
Lars Sundin, ledamot SBSF 
Peter Malm, ledamot SBSF 
Thomas Claesson, Generalsekreterare SBSF  

 

Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer

Idag, den 29 maj, kom ett nytt besked från Folkhälsomyndigheten som berör oss.
Från och med den 14 juni är det tillåtet med träningsmatcher, matcher och cuper för alla åldrar. Detta är en ändring från att det tidigare bara varit okej för barn upp till 18 år att spela match.

Riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i övrigt gäller fortfarande. För idrotten innebär de särskilt följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)
 
Vad gäller reserestriktioner så har de ännu inte ändrats men Riksidrottsförbundet förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten att en ändring kommer att ske före den 14 juni. Vi ber om att få återkomma med mer information när sådan finns. 

Europacup utomhus 2021 och 2022

Förbundsstyrelsen har på styrelsemötet den 17 maj 2020, efter förslag från tävlingskommittén och elitkommittén, beslutat att hålla sig till den ursprungliga och årliga planen gällande nominering av lag till Europacupen. Det innebär att Nacka LHK (damer) och Roslagens IF (herrar) kommer att erbjudas deltagande i EuroHockey Club Challenge 2021, i och med att de stod som vinnare av SM utomhus i september 2019.

Styrelsen beklagar de olyckliga omständigheterna som lett till att Europacupen för i år, 2020, har ställts in. Därför vill styrelsen erbjuda de lag som skulle varit med nu 2020 att istället få anmäla sig till 2021 års omgång, som andralag/reservlag.

Alla kostnader i samband med ett deltagande i Europacupen 2021, eller en avanmälan därifrån, står föreningarna själva för.

Nästkommande nominering och anmälan till EuroHockey Club Challenge 2022, kommer att baseras på resultatet av SM som avgörs i juni 2021.

Är du redo för nästa steg?!

Nu tar vi nästa steg framåt!

Under 2019 har elitkommittén förberett och arbetat för att skapa framtiden för landslag inom svensk hockey. Det har nu resulterat i en ny organisation, nya ledare och nya mål som tar oss in i framtiden. Med stöd av Riksidrottsförbundet för åren 2020 och 2021 ser vi fram emot att ha dig med oss igen, eller på nytt!

Svensk hockey består av både landhockey och indoorhockey. Det har resulterat i ett nytt mål: våra landslag ska vara en representativ bild av det svenska hockeylandskapet och spelas både inomhus och utomhus.

 

Vad har vi gjort hittills?

Vad vi har hittills gjort hittar du här. En ny utvecklingsplan har skrivits som innehåller nya mål fram till 2029. En ny organisation finns på plats som aktivt jobbar med dessa mål och du kan vara med i organisationen också.

 

Vilka möjligheter för 2021?

Med en ny utvecklingsplan har SLHFs styrelse tagit beslutet att anmäla landslag till två turneringar. Turneringarna passar de nya målen från utvecklingsplanen. De turneringarna är:

(i) EuroHockey Women Junior Indoor Championships II i januari 2021 och
(ii) EuroHockey Men Championships IV i augusti 2021 (preliminärt datum)

SLHF elitkommitté har anmält landslagen till båda de här turneringarna. Vi har utforskat möjligheten att anmäla till EuroHockey Men Junior Indoor Championships II 2021 och EuroHockey Women Championships IIl 2021. Tyvärr var det fulltecknat för EHC Men Junior Indoor 2021 (8 platser) och det finns just nu inte tillräckligt många spelare för EHC Women III 2021. Elitkommittén gör sitt bästa för att nu hitta rätt förutsättningar också inför EuroHockey Indoor Championships 2022 och behöver din hjälp med detta.

 

Vad händer härnäst?

Med beviljat stöd från Riksidrottsförbundet, nya medlemmar i elitkommittén, engagerade förbundskaptener och en utvecklingsplan med ambitiösa mål, ska vi nu planera nästa steg. Det är därför viktigt att ha dig med som är intresserad. Vi siktar på att skapa en bra ekonomi och finansiellt utrymme samt har långsiktiga mål till att utveckla de svenska landslagen, till att nå toppen i Europa i båda landhockey och indoorhockey. Det betyder också att vi aktivt utforskar vilka turneringar vi kan anmäla oss till även efter 2021 (till exempel EuroHockey Indoor Women/ Men Championships 2022).

 

Vill du vara med (igen)?!

Vi hoppas det! Svensk landhockey är för alla, även för dig! Med strukturerade steg hoppas vi att vi kan inspirera och motivera dig att vara med (igen). Fundera över hur du kan och vill bidra och tveka inte att kontakta oss! Kolla in vår organisationsöversikt för att se vilka platser vi behöver hjälp att tillsätta och skicka en intresseanmälan.

 

 

Föreningsenkät från RF om coronas konsekvenser

Riksidrottsförbundet har tagit fram en enkät där ni som förening har möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Enkäten är inte en ansökan om bidrag, och man har fram till och med 30 april på sig att svara.

Enkäten finns i IdrottOnline och behöriga att fylla i och skicka in enkäten är de registrerade rollerna: Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Här finns mer info om enkäten.

Här är enkäten.

Utomhussäsongen uppskjuten

Alla tävlingar och matcher ska ställas in eller skjutas upp. Det är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer med anledning av förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer.
Med anledning av detta och de tidigare beslut och riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterat för att minska smittspridningen av coronaviruset så har Svenska Landhockeyförbundets Tävlingskommitté (TK) beslutat att ställa in alla matcher för utomhussäsongen under våren. Förhoppningen är att säsongen istället ska kunna startas upp i augusti.

Utöver att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp rekommenderar Folkhälsomyndigheten också följande:

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att ideella föreningar om möjligt bör skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Mer information om rekommendationerna finns på Folkhälsmyndighetens hemsida.