Utomhussäsongen uppskjuten

Alla tävlingar och matcher ska ställas in eller skjutas upp. Det är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer med anledning av förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer.
Med anledning av detta och de tidigare beslut och riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterat för att minska smittspridningen av coronaviruset så har Svenska Landhockeyförbundets Tävlingskommitté (TK) beslutat att ställa in alla matcher för utomhussäsongen under våren. Förhoppningen är att säsongen istället ska kunna startas upp i augusti.

Utöver att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp rekommenderar Folkhälsomyndigheten också följande:

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att ideella föreningar om möjligt bör skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Mer information om rekommendationerna finns på Folkhälsmyndighetens hemsida. 

Träna gärna men gör det säkert

Igår, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med besked att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida, folkhalsomyndigheten.se:

”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.”

Annorlunda och avgörande årsmöte genomfört

För första gången i svensk landhockeys historia har förbundsmötet genomförts digitalt. Det planerade fysiska mötet som skulle hållits i Stockholm den 14 mars sköts upp till den 22 mars för att istället genomföras via videolänk. Detta på grund av det rådande läget i Sverige och resten av världen med pandemi av coronaviruset, Covid-19.
För landhockey-Sverige var årsmötet avgörande för framtiden och den på förhand största frågan för mötet gällde den om samgående med andra förbund. Styrelsens förslag om ett inriktningsbeslut för att förbereda och skapa förutsättningar för ett samgående med Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) och Svenska Baseboll och softbollförbundet (SBSF) röstades igenom med total majoritet utan föregående diskussion. Även propositionen om stadgeändring gällande upplösning av förbundet röstades igenom med total majoritet. Samma propositioner röstades också igenom på SAFFs årsmöte, bara en kort stund innan våra egna beslut.

Propositionen om stadgeändring gällande styrelsens sammansättning ställdes mot ett yrkande från Östra Landhockeyförbundet där lydelsen ändrades till att ”Övriga ledamöter ska vara representerat med minst 40 procent av vardera kön” istället för som i propositionen ”vara lika fördelat mellan könen”. Propositionen avslogs och yrkandet bifölls.

På årsmötet valdes så också delvis en ny styrelse. Ella Spira (fd Torstensson) blev omvald som ordförande för en tid av två år. Izabella Zulfiyeva och Kristian Yacoub valdes in som övriga ledamöter, även de för en tid av två år. Övriga ledamöter valdes på två år på förra årsmötet, i april 2019, och styrelsen består nu utöver Ella, Izabella och Kristian av Aimee Mackenzie, Bas van Zijl, Jaan Jakobson och Maarten Steinz.
Vi vill härmed passa på att tacka Sara Stigzelius (avgick i förtid) och Marie Johnsen Jensen (ställde ej upp för omval) för er tid i styrelsen och vi hoppas att vi fortsatt kommer få ta del av ert engagemang inom rörelsen. Vi vill också rikta ett varmt tack till Björn Isberg som ställde upp och agerad mötesordförande, samt även RFs David Gustafsson som tillsammans med support från Easymeet hjälpte oss att genomföra mötet på detta nya digitala sätt.

Nu tar vi fart framåt med arbetet för framtiden och hoppas att Svenska Baseboll och softbollförbundet kommande helg tar samma beslut som SLHF och SAFF redan gjort om samgåendet. Arbetet inom förbundet i övrigt fortsätter strategiskt och operativt för att svensk landhockey ska kunna utvecklas och fortgå på bästa sätt, detta oberoende av den pågående pandemin.

Vi tackar alla deltagande föreningar och distrikt för ett väl genomfört årsmöte. På återseende!

Förbundsmötet uppskjutet

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19, har förbundsstyrelsen beslutat att skjuta upp helgens årsmöte.

Årsmötet kommer istället att genomföras söndagen den 22 mars i digitalt format i sin helhet. Förmötet kommer börja kl. 15.00 och förbundsmötet kommer börja kl. 16.00.

Vi ber om att få återkomma med mera information om hur detta kommer gå till rent praktiskt.

Information med anledning av coronaviruset, Covid-19

Svenska Landhockeyförbundet följer myndigheternas beslut och  rekommendationer och uppmanar alla föreningar att göra detsamma.

Onsdagen den 11 mars tog regeringen beslut om att förbjuda större evenemang (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med över 500 personer. Förbudet gäller hela landet från och med den 12 mars och tills vidare. Större idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Svenska Landhockeyförbundet följer noga utvecklingen kring spridningen av Covid-19 och har en löpande kontakt med Riksidrottsförbundet (RF). Vi ber alla föreningar att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndigheten om det rådande läget för att kunna fatta enskilda beslut om den egna verksamheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten föreligger det idag inte några allmänna behov av restriktioner för att uppehålla sig vid stora folkmassor, besöka eller ställa in evenemang i Sverige.  Något som kan komma att ändras med kort varsel, så håll er uppdaterade.

Förbundsstyrelsen vädjar till föreningarna att vara varsamma och använda sunt förnuft. Informera era medlemmar om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk.

Förbundsstyrelsen vill också informera om att de beslutat att skjuta upp årsmötet som var planerat till den 14 mars. Detta trots att det idag inte finns några allmänna restriktioner. Årsmötet kommer att genomföras men en vecka senare och då helt digitalt. Detta för att vi vill bidra till att begränsa den allmänna spridningen av Covid-19.
Mer information om årsmötet kommer att skickas ut till föreningar och distrikt inom kort.

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Svenska Mästare korade

Ett välbesökt SM-slutspel i Örsundsbro är avslutat och de svenska mästarna i indoor hockey 2020 är korade.

Partille SC fortsatte sin segersvit genom att besegra Roslagens IF både på dam- och herrsidan och kan återigen, för nionde respektive sextonde gången (!), titulera sig svenska mästare i indoor hockey. På herrjunior-sidan var det, för tredje året i rad, Roslagens IF som tog hem guldet. Detta efter att ha besegrat Valhalla LHC på shoot-out (straffar) efter en match som slutade lika vid full tid.

Stort grattis till de svenska mästarna!

 

 

SM i Örsundsbro

Nu till helgen, den 7-8 mars, är det dags för SM-slutspelet som avrundar indoor hockey-säsongen 2019/2020.
SM tar i år plats i Örsundsbro och svenska mästare ska koras i kategorierna dam, herr och herrjunior. Det kommer även spelas matcher i kategorierna U16 mix och U13 mix.

Vi hälsar er alla varmt välkomna till Örsundsbro och SM med matchstart lördag kl 09:00!

Fullständigt matchschema hittar ni HÄR.

Svenska Landhockeyförbundets årsmöte

Svenska Landhockeyförbundets årsmöte genomförs den 14 mars på Idrottens hus i Stockholm.
Alla handlingar till stämman hittar ni HÄR.

LOK-stöd

Kom ihåg att ansöka om LOK-stöd för era aktiviteter under hösten! Sista ansökningsdag är 25 februari.

Gemensamt uttalande från SAFF, SBSF och SLHF

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF), Svenska Baseboll och Softbollförbundet (SBSF) och Svenska Landhockeyförbundet (SLHF) siktar mot en gemensam organisation.

Förbundsstyrelserna för respektive specialidrottsförbund är överens om vägen framåt.

Stockholm 7 februari 2020:  SAFF, SBSF och SLHF har sedan våren 2019 diskuterat hur vi tillsammans kan möta de nya utmaningarna och krav som sedan Riksidrottsmötet (RIM) 2019 ställs på samtliga specialidrottsförbund. En gedigen och intensiv förstudie kring en gemensam organisation genomfördes under hösten 2019 och vintern 2020 och nu har alltså samtliga tre förbundsstyrelser enats om att föreslå ett samgående i en gemensam organisation. Detta för att ge sina medlemsföreningar bästa möjliga förutsättningar i framtiden även långsiktigt.

” Vi är väldigt glada att alla tre förbunden ser samma möjligheter i detta samgående. Skulle allting nu falla på plats så innebär det att Landhockeyn i Sverige kan fortsätta utvecklas som en del av RF-familjen. Det ger oss dessutom tillgång till utökad erfarenhet och kompetens som vi inte har haft möjlighet att ha tidigare” säger Ella Spira, ordförande i Svenska Landhockeyförbundet.

Alla tre specialidrottsförbunden kommer att föreslå till sina medlemmar på respektive förbundsmöte att förbundsmötet ger kommande styrelse i uppdrag att genomföra sammanslagningen. Om förslaget går igenom kommer information om hur den nya organisationen ska utformas och fungera ges vid ett gemensamt extra förbundsmöte i november.

Bakgrunden till beslutet ligger framförallt i de nya bestämmelserna vad gäller medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) som påverkar förbund med mindre antal medlemsföreningar. SLHF blev, tillsammans med Svenska Kälksportsförbundet, som första förbund någonsin utröstat ur RF på grund av för få medlemsföreningar. Då det även beslutades om nya ekonomiska stödsystem vid RIM 2019 innebar det kraftigt försämrade förutsättningar även för SAFF och SBSF.  För att säkerställa en stabil ekonomisk bidragsnivå och därmed bästa möjliga framtida förutsättningar för medlemmarna så är förbundsstyrelserna för SAFF och SBSF eniga om att en gemensam organisation är den bästa lösningen.

“Vi har full förståelse om del av våra medlemmar ställer sig tveksamma till denna lösning, en ny organisation innebär såklart en hel del förändringar och en del osäkerhet. Men vi har gjort läxan ordentligt och vi ser detta som en långsiktigt hållbar lösning som kan ge Baseboll och Softbollen i Sverige bästa möjliga förutsättningar i framtiden. Vi kommer oavsett hur vi är organiserade fortsätta verka för att ge våra idrotter bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på alla nivåer” säger Johnny Stormats, ordförande i Svenska Baseboll och Softbollförbundet.

SAFF och SLHF har förbundsmöte den 14:e mars och SBSF sitt förbundsmöte den 28:e mars. Att alla tre förbundsmöten röstar för en fortsatt samgåendeprocess blir nödvändigt för att samgåendet ska bli en realitet. Skulle alla tre förbundsmöten rösta för ett samgående är extra förbundsmöten planerade till november för att då genomföra omröstningar kring hur det nya förbundet ska utformas och verka.

“Att genomföra ett samgående mellan tre specialidrottsförbund är förstås en komplicerad och väldigt komplex process och det har aldrig tidigare gjorts inom RF. Vi har nu en viktig uppgift att informera samtliga medlemmar i våra specialidrottsförbund om bakgrunden till detta tillsammans med slutsatserna av den förstudie vi har gjort tillsammans med RF som har lett fram till detta beslut från respektive förbundsstyrelse.  Från SAFF:s perspektiv ser vi stora fördelar långsiktigt med att göra sammanslagningen. Vi ser också möjligheter att nu kunna se över organisationerna och skapa ett nytt modernt förbund som är rustat för framtiden” säger Minette Rogner, ordförande i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.

 

Minette Rogner                          Johnny Stormats                         Ella Spira
Ordförande                                 Ordförande                                    Ordförande
SAFF                                            SBSF                                                SLHF

 

För mer information;

www.amerikanskfotboll.com

https://www.baseboll-softboll.se/

https://landhockey.se/