Information från valberedningen i det nya gemensamma förbundet

På SAFFs årsmöte i mars 2021 valdes en valberedning där två representanter från Landhockeyn ingår. Dessa två är Joakim Björkman och Liselott Andreasson. Valberedningen har nu haft ett första öppet möte med samtliga medlemsföreningar i SAFF och är tacksamma för det engagemang som visats angående denna samgåendeprocess. Nedan följer information från valberedningen.

 

Första mötet lades det fokus på generella tankar angående upplägget  Förbundsstyrelse SWE3 samt Ledningsgrupp Idrott.  I nästa steg kommer vi fokusera mer detaljerat på Ledningsgruppen för respektive sport.

Därför välkomnar vi er till specifika möten för respektive Ledningsgrupp

  1. Ledningsgrupp Flaggfotboll
    2021-08-11 Kl 20-22
  1. Ledningsgrupp Landhockey
    2021-08-12 Kl 20-22
  1. Ledningsgrupp Amerikansk Fotboll
    2021-08-17 Kl 20-22

Anmälan till dess möten görs via nedan länk
https://forms.gle/ehkd6w12EHDa8U5z8

Kandidatnomineringen är nu öppen för SWE3. Vänligen använd nedan formulär för din kandidatnominering till Förbundsstyrelsen samt Ledningsgrupperna.

Kandidatnominering Förbundsstyrelsen SWE3
https://forms.gle/ocD24rMkJH7NzA2u8

Kandidatnominering Ledningsgrupp SWE3  Amerikansk Fotboll
https://forms.gle/Dxxvb5XqtSCSaQ7Y6

Kandidatnominering Ledningsgrupp SWE3  Flaggfotboll
https://forms.gle/q9rrB7xNiMEkr6zY6

Kandidatnominering Ledningsgrupp SWE3 Landhockey
https://forms.gle/z3fFDWhhCbaicx3V6

Vill du komma i kontakt med SAFFs/SWE3s valberedning når du dem via e-post.