Årsmötet 2021

Lördagen den 13 mars genomfördes det sista ordinarie årsmötet för Svenska Landhockeyförbundet. På årsmötet togs det andra beslutet om upplösning av förbundet och därmed kommer alltså Svenska Landhockeyförbundet att upphöra att existera till årsskiftet 2021-2022.

Det var såklart inget roligt beslut för medlemsföreningarna att behöva ta men ändå nödvändigt. Landhockeyförbundet har inte lyckats uppnå de krav på antal medlemmar och föreningar för att få vara medlemmar i RF och med uteslutningen ur RF som ett faktum så är vi glada att vi kunnat arbeta fram ett samgående med Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF). Vi kan nu se med tillförsikt på framtiden och utan ett ständigt hot om uteslutning med anledning av kvantitativa bestämmelser och istället fokusera på att utveckla vår verksamhet under paraplyet av det nya gemensamma förbundet. Arbetet med samgåendet kommer nu att intensifieras och senast den 31 december ska all verksamhet och ekonomi har övergått till SAFF och SLHF kommer vid årsskiftet att ha upplösts.

På SAFFs årsmöte togs också beslut som har bäring på landhockeyn och dess verksamhet. Bland annat så ändrades stadgarna på många punkter och personer som kommer från landhockeyn valdes in till viktiga positioner. Ella Spira och Björn Isberg är invalda i SAFFs styrelse medan Liselott Andreasson och Joakim Björkman valdes in till valberedningen.
Valberedningen har redan satt igång arbetet inför kommande årsmöte 2022 och vid frågor och/eller nomineringar så går det utmärkt att kontakta Liselott eller Joakim som representanter för landhockeyn.

SLHFs årsmöte bestod inte bara av nedläggningsbeslutet utan övriga ordinarie punkter avhandlades också vilket även inkluderade val av styrelse. Utöver ordförande Ella Spira och Kristian Yacoub (ansvarig för tävling) som valdes in redan 2020 består styrelsen fortsatt av kassör Jaan Jakobson, Aimee Mackenzie (ansvarig för bredd), Maarten Steinz (ansvarig för elit). Genom nyval kom även Paula Martins de Oliveira samt Ylva Mellin in i styrelsen. Bas van Zijl som ingått i styrelsen sedan 2019 ställde inte upp för omval. Vi vill därför passa på att tacka Bas för hans insatser som vice ordförande i styrelsen samt för hans engagemang och driv framför allt vad gäller tävlingsverksamheten och tävlingskommittén. Tack!