Kallelse årsmöte 2021

Svenska Landhockeyförbundet kallar härmed till årsmöte, i stadgarna även kallat förbundsstämma.

Förbundsstämman äger rum den 13 mars klockan 15:00 och kommer genomföras digitalt med anledning av pandemin.

Förening som vill närvara vid Svenska Landhockeyförbundets förbundsstämma behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Registrering sker via ett formulär som skickas direkt till föreningarna.

Mer information och årsmöteshandlingar inför stämman publiceras under Förbundet > Årsmöte/förbundsmöte senast två veckor före mötet.