Klartecken för matcher och tävlingar för seniorer

Idag, den 29 maj, kom ett nytt besked från Folkhälsomyndigheten som berör oss.
Från och med den 14 juni är det tillåtet med träningsmatcher, matcher och cuper för alla åldrar. Detta är en ändring från att det tidigare bara varit okej för barn upp till 18 år att spela match.

Riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i övrigt gäller fortfarande. För idrotten innebär de särskilt följande:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Genomför en riskbedömning
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)
 
Vad gäller reserestriktioner så har de ännu inte ändrats men Riksidrottsförbundet förutsätter utifrån information från Folkhälsomyndigheten att en ändring kommer att ske före den 14 juni. Vi ber om att få återkomma med mer information när sådan finns.