Föreningsenkät från RF om coronas konsekvenser

Riksidrottsförbundet har tagit fram en enkät där ni som förening har möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Enkäten är inte en ansökan om bidrag, och man har fram till och med 30 april på sig att svara.

Enkäten finns i IdrottOnline och behöriga att fylla i och skicka in enkäten är de registrerade rollerna: Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Här finns mer info om enkäten.

Här är enkäten.