Information med anledning av coronaviruset, Covid-19

Svenska Landhockeyförbundet följer myndigheternas beslut och  rekommendationer och uppmanar alla föreningar att göra detsamma.

Onsdagen den 11 mars tog regeringen beslut om att förbjuda större evenemang (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med över 500 personer. Förbudet gäller hela landet från och med den 12 mars och tills vidare. Större idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Svenska Landhockeyförbundet följer noga utvecklingen kring spridningen av Covid-19 och har en löpande kontakt med Riksidrottsförbundet (RF). Vi ber alla föreningar att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndigheten om det rådande läget för att kunna fatta enskilda beslut om den egna verksamheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten föreligger det idag inte några allmänna behov av restriktioner för att uppehålla sig vid stora folkmassor, besöka eller ställa in evenemang i Sverige.  Något som kan komma att ändras med kort varsel, så håll er uppdaterade.

Förbundsstyrelsen vädjar till föreningarna att vara varsamma och använda sunt förnuft. Informera era medlemmar om vikten av att inte komma och träna om man har varit i riskområden eller om man känner sig sjuk.

Förbundsstyrelsen vill också informera om att de beslutat att skjuta upp årsmötet som var planerat till den 14 mars. Detta trots att det idag inte finns några allmänna restriktioner. Årsmötet kommer att genomföras men en vecka senare och då helt digitalt. Detta för att vi vill bidra till att begränsa den allmänna spridningen av Covid-19.
Mer information om årsmötet kommer att skickas ut till föreningar och distrikt inom kort.

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även öppnat en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ring 113 13 om du har frågor.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning