Annorlunda och avgörande årsmöte genomfört

För första gången i svensk landhockeys historia har förbundsmötet genomförts digitalt. Det planerade fysiska mötet som skulle hållits i Stockholm den 14 mars sköts upp till den 22 mars för att istället genomföras via videolänk. Detta på grund av det rådande läget i Sverige och resten av världen med pandemi av coronaviruset, Covid-19.
För landhockey-Sverige var årsmötet avgörande för framtiden och den på förhand största frågan för mötet gällde den om samgående med andra förbund. Styrelsens förslag om ett inriktningsbeslut för att förbereda och skapa förutsättningar för ett samgående med Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) och Svenska Baseboll och softbollförbundet (SBSF) röstades igenom med total majoritet utan föregående diskussion. Även propositionen om stadgeändring gällande upplösning av förbundet röstades igenom med total majoritet. Samma propositioner röstades också igenom på SAFFs årsmöte, bara en kort stund innan våra egna beslut.

Propositionen om stadgeändring gällande styrelsens sammansättning ställdes mot ett yrkande från Östra Landhockeyförbundet där lydelsen ändrades till att ”Övriga ledamöter ska vara representerat med minst 40 procent av vardera kön” istället för som i propositionen ”vara lika fördelat mellan könen”. Propositionen avslogs och yrkandet bifölls.

På årsmötet valdes så också delvis en ny styrelse. Ella Spira (fd Torstensson) blev omvald som ordförande för en tid av två år. Izabella Zulfiyeva och Kristian Yacoub valdes in som övriga ledamöter, även de för en tid av två år. Övriga ledamöter valdes på två år på förra årsmötet, i april 2019, och styrelsen består nu utöver Ella, Izabella och Kristian av Aimee Mackenzie, Bas van Zijl, Jaan Jakobson och Maarten Steinz.
Vi vill härmed passa på att tacka Sara Stigzelius (avgick i förtid) och Marie Johnsen Jensen (ställde ej upp för omval) för er tid i styrelsen och vi hoppas att vi fortsatt kommer få ta del av ert engagemang inom rörelsen. Vi vill också rikta ett varmt tack till Björn Isberg som ställde upp och agerad mötesordförande, samt även RFs David Gustafsson som tillsammans med support från Easymeet hjälpte oss att genomföra mötet på detta nya digitala sätt.

Nu tar vi fart framåt med arbetet för framtiden och hoppas att Svenska Baseboll och softbollförbundet kommande helg tar samma beslut som SLHF och SAFF redan gjort om samgåendet. Arbetet inom förbundet i övrigt fortsätter strategiskt och operativt för att svensk landhockey ska kunna utvecklas och fortgå på bästa sätt, detta oberoende av den pågående pandemin.

Vi tackar alla deltagande föreningar och distrikt för ett väl genomfört årsmöte. På återseende!