Organisationsutredning för framtiden

Nyligen skickades information ut till alla föreningar om den organisationsutredning som sker just nu. På Riksidrottsmötet i våras fick vi beskedet att vi den 1 januari 2021 kommer bli uteslutna ur Riksidrottsförbundet. En uteslutning innebär bland annat att vi blir av med allt stöd till både föreningar (så som LOK-stödet) och förbund samt att hall-/planhyror eventuellt kommer bli dyrare.  Förbundet arbetar därför intensivt nu med att hitta lösningar på hur vi i framtiden ska organisera oss för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för landhockeyn. Vi för dialog med andra förbund om samgående och just nu är det främst  Svenska Amerikansk Fotbollförbundet vi talar med.

För att ta del av hela organisationsutredningen vänligen ta kontakt med din förening.