Passa på att gå SISU Idrottsutbildarnas nya utbildningar för tränare!

Svenska Landhockeyförbundet satsar under 2019 på att utbilda och fortbilda tränare i ledarskap! Utbildningsinsatsen sker i tre steg:

  1. Introduktionsutbildning (juli/aug) – En webbutbildning med tre kortare avsnitt (omfattning ca 2-3 h) som genomförs på egen hand. Utbildningen hittar du HÄR.
  2. Regional träff med SISU (sep) – Du träffar andra tränare från ditt distrikt med syfte att utifrån webbutbildningen diskutera och utveckla ledarskapet. Datum och anmälningslänk kommuniceras till föreningarna via mail.
  3. Grundutbildning för tränare (under hösten) – En utbildning som består av såväl eget arbete på webb som en fysisk heldag. Den omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 min.  Läs mer om utbildningen HÄR. Du deltar via SISU:s befintliga regionala utbud; kontakta förbundsutvecklare Ulrika via [email protected] så hjälper jag till.

Utbildningarna passar alla tränare, oavsett tidigare utbildnings-eller tränarerfarenhet och oavsett om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningarna bygger på aktuell forskning och är inte idrottsspecifika utan fokuserar på ledarskapet.

Mer information om upplägget kan du läsa i Tränarutbildning 2019

Hoppas du vill ta tillfället i akt att ytterligare utvecklas som tränare!