Info om beslut på Riksidrottsmötet

Kära föreningar och medlemmar,

Nu är dagen här. Riksidrottsmötet har sagt sitt och till slut blev det som vi hade befarat – Svenska Landhockeyförbundet utesluts ur Riksidrottsförbundet.

Beslutet föregicks av diskussioner kring anslutningsformer och stödformer både under lördagen och söndagen. Beslut togs i frågor som indirekt och direkt påverkar oss och som skulle ha kunnat påverka söndagens ärenden kring uteslutningarna. När söndagen och uteslutningsärendena väl kom så stod de utan inverkan, tidigare beslut under RIM medförde ingen ändring där.

I och med att Kälksportsförbundets och Landhockeyförbundets ärenden behandlades separat, med Kälksporten först, så valde vi med förbundsordförande Ella Torstensson i spetsen, att framföra våra yrkanden redan där. Vi bedömde att utfallet i det ärendet skulle påverka även utfallet på vårt egna ärende.

Kälksportsförbundet yrkade i första hand på återremiss av ärendet, i andra hand på avslag av RIksidrottsstyrelsens (RS) förslag om uteslutning. Båda dessa förslag röstades ned med stor majoritet.

SLHF och Ella yrkade därför på att uteslutning endast skulle träda i kraft om inte vi som stod inför uteslutning (Kälksporten respektive Landhockeyn) lyckats ordna med samgående innan den 1 januari 2021. Här blev det votering med ett otroligt jämnt resultat men med beslutet att det var Rs förslag som gick igenom.

När det så var dags för vårt egna ärende så var förbundsordförande återigen uppe i talarstolen. Denna gång för att endast yrka för samma att-satser som tidigare. Återremiss och avslag hade redan behandlats under Kälksportens ärende och i och med den stora majoriteten mot dessa förslag såg vi ingen väg framåt där. Ella gjorde ett fantastiskt anförande och när det så avgjordes med votering så var vi bara ynka 3 röster från att få igenom vårt yrkande!

Beslutet nu är alltså att Svenska Landhockeyförbundet utesluts ur RF och att beslutet träder i kraft 1 januari 2021. Det betyder att alla våra föreningar fortsatt kan ta del av LOK-stöd under hela perioden fram tills dess. Det betyder också att förbundet kommer få visst bidrag fram tills dess. Hur detta bidrag och om det eventuellt kommer finnas ett Idrottslyft vet vi inte än idag, då de ekonomiska stödformer ses över i detta nu.

Det betyder också att vi, om vi inte har hittat en lösning på samgående med annat förbund, står utanför RF den 1 januari 2021.

Beslutet känns tungt och väldigt känslomässigt på många sätt. Vi tror att landhockeyn skulle lida hårt av att stå utanför idrottsrörelsen. Idag sörjer vi beslutet, men redan imorgon fortsätter och intensifierar vi arbetet med att hitta ett bra och hållbart samgående.

Vi, förbundsstyrelsen och kansliet, kommer göra allt i vår makt nu för att få till den bästa lösningen för Svenska Landhockeyförbundet och vi har RF med oss som stöttar oss i den processen.

Vi vill tacka för all stöttning och vi vill försäkra er om att vi gjort vårt yttersta den här helgen på RIM. Nu väljer vi att se framåt och vi tror och hoppas att vi har med er alla på den resan också, precis som vi känt stöd inför RIM!