Valberedningen informerar

Valberedningen söker dig som vill engagera dig inom Svenska Landhockeyförbundet! Både personer till förtroendeuppdrag och till arbetsgrupper sökes och valberedningen uppmanar alla klubbars ordförande att aktivt hjälpa till i arbetet med att hitta de bäst lämpade personerna.

Styrelseuppdrag
Att sitta i styrelsen innebär dels att medverka på möten en gång per månad, där du är med och driver diskussioner framåt kring hur landhockey i Sverige bör bedrivas. Varje styrelserepresentant har ansvar för ett verksamhetsområde (elit, bredd, admin, utbildning, samt tävling). Styrelserepresentanterna rapporterar tillbaka från tillhörande kommittéer, samt är övergripande ansvarig för dess budget. Styrelseuppdraget handlar framförallt om att strategiskt arbeta med frågor rörande Svenska Landhockeyförbundets framtid.

Arbetsgrupper
Om du inte är intresserad av att sitta i styrelsen, men ändå vill bidra till förbundet, är du varmt välkommen att engagera dig i en av våra kommittéer. Vill du kanske marknadsföra oss, sköta våra sociala medier? Eller har du idéer om hur våra spelhelger bör läggas upp? Kanske har du ett annat intresse som förbundet bör ta vara på? Då tar vi gladeligen emot dig och ditt engagemang!

Uppmaning till klubbarnas ordföranden
Vi i valberedningen vill uppmana varje klubbs ordförande att föra detta vidare inom sin klubb, samt aktivt leta personer som kan nomineras för uppdrag inom förbundet. Vi ber er att återkoppla till oss i valberedningen, och kommer att hålla en nära dialog med varje klubb genom dess ordförande.

 

Nominera dig själv eller annan person (personen bör vara tillfrågad) genom att skicka ett mail till Valberedningen. I mailet ska det finnas med namn samt kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till den föreslagna personen. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås. Skicka in din nominering via formuläret på hemsidan eller via e-post till [email protected] senast den 28 februari.

 

Nedan följer den nuvarande styrelsen och övriga förtroendevalda:

Ella Torstensson, ordförande (vald till 2020)
Jaan Jakobson, kassör
Agnello Fernandes, ledamot
Liselott Andréasson, ledamot (vald till 2020, avgår i förtid)
Marie Johnsen Jensen, ledamot (vald till 2020)

Parsells revisionsbyrå AB, auktoriserad revisor
Jens Saverstam, lekmannarevisor

Daniel F Gass, ordförande Disciplinnämnd
Björn Isberg, ledamot Disciplinnämnd
Bengt Zandén, ledamot Disciplinnämnd

Vi ser fram emot att att få in nomineringar från er medlemmar!

 

Hälsningar från Valberedningen,

Joakim Björkman, ordförande
Nils Paulsson, ledamot