Årsmöte 2019

Kallelse
Svenska Landhockeyförbundet kallar till årsmöte den 7 april kl 13:00 på Clarion Hotel & Congress i Malmö.
-> Kallelse

Motioner – 8 mars
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) får skickas in av röstberättigade föreningar anslutna till Svenska Landhockeyförbundet eller av röstberättigad medlem i sådan samt av distriktsförbunds styrelse.
Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet senast den 8 mars.
-> Motionsmall

Rösträtt – 31 januari
Rösträtt på årsmötet har de föreningar som skickat in årsmötesprotokoll samt betalt medlemsavgift till förbundet senast den 31 januari.

Nominera till förbundsstyrelsen
Vill du nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen. Uppge namn, föreningstillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar kan göras via formulär på hemsidan eller skickas till [email protected].

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar: föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt eventuella propositioner (styrelsens förslag) och motioner (medlemmarnas förslag) ska enligt stadgarna sändas till medlemsorganisationer senast två veckor före mötet. Årsmöteshandlingar kommer även publiceras på hemsidan.
-> Årsmöte