Ny ordförande

Idag fick Svenska Landhockeyförbundet en ny ordförande i form av Ella Torstensson som valdes in av årsmötet. Ella efterträder Jan-Olof Rydin som suttit i styrelsen i många år och de senaste två åren varit förbundets ordförande.

 

– Jag känner mig förväntansfull och tacksam inför uppdraget och det arbete vi står inför, säger Ella Torstensson.

Ella har tidigare varit styrelseledamot och innehaft rollen som vice ordförande under verksamhetsåret 2017. Den nya styrelsen består i övrigt av Jaan Jakobson, Agnello Fernandes, Liselott Andreasson samt nyinvalda Marie Johnsen Jensen.

Svenska Landhockeyförbundet vill ta tillfället i akt att tacka Nils Paulsson och Jan-Olof Rydin, som båda nu avgått, för ert engagemang och er insats under er tid i förbundets styrelse.