Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte för Svenska Landhockeyförbundet

Svenska Landhockeyförbundets årsmöte äger rum den 1 april 2017, kl 13:00 på Scandic Europa i Göteborg.

Fullmaktsgranskning sker mellan kl 12:30 och 12:50.
Förslag (motioner) till ärenden att behandlas vid årsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2017.
Årsmöteshandlingar kommer ni att hitta på landhockey.se när vi närmar oss mötet.

Röstberättigad förening är den förening som erlagt fastställd medlemsavgift för verksamhetsåret 2017 senast den 31 december 2016 (500 kr/förening eller 100 kr/förening för skolidrotts-, student- samt minikidsföreningar). Avgiften betalas in till Plusgiro 91 17 00-3, ange förening som meddelande.

Med start kl 12.00 bjuder vi på lunch innan årsmötet och efter årsmötet tar den årliga utvecklingskonferensen vid som pågår fram till söndag eftermiddag.

Anmälan till utvecklingskonferensen sker HÄR. Om ni avser att medverka enbart på årsmötet och den föregående lunchen är vi tacksamma om ni anmäler det via e-post till [email protected]
Sista anmälningsdag är den 12 mars 2017.