Aktuell anti-dopningsinfo

2017 års WADA dopinglista har offentliggjorts och finns nu publicerat på Svensk Antidopings hemsida. Aktuella info om kampen mot dopning finns även i RF:s senaste podcast.

Använder du kosttillskott? Då finns viktig info att ta del av om risken för felmärkningar men även för föroreningar med dopningsklassade eller hälsofarliga ämnen. RF avråder från bruk av kosttillskott.

Vi vill dessutom påminna om webbutbildning ”Ren vinnare” om antidopning som består av sju moduler och totalt tar knappt 30 minuter att genomföra. Det finns en liknande utbildning, WADA Alpha, på engelska som erbjuds av världsantidopningsbyrån (WADA).

renvinnare