LOK-stöd

LOK-stödsansökan för våren 2016 ska vara inskickad senast den 25 augusti. Läs mer här om avdrag som gör på ansökningar som skickas in för sent.