Medlemsavgift 2016

Vi vill påminna alla medlemsföreningar att betala medlemsavgiften. Avgiften ska vara SLHF tillhanda senast den 31 december 2015 för att er förening ska få rösträtt på årsmötet som äger rum den 24 april 2016 i Jönköping.

Medlemsavgift förening: 500 kr

Medlemsavgift skol-/minikidsförening: 100 kr

Medlemsavgiften betalas in till Svenska Landhockeyförbundets plusgiro 91 17 00 – 3.