Valberedningen informerar

Den 26 april är det dags för Svenska Landhockeyförbundets årsmöte. Det är också då valberedningen presenterar sitt förslag för stämman, det vill säga medlemsföreningarna, om vilka de anser vara bäst lämpade för att sitta i förbundets styrelse.

Valberedningen har, efter att ha tillfrågat den sittande styrelsen, fått besked om att ett antal personer väljer att avgå/ej ställer upp för omval. Valberedningen söker nu nya personer som vill ta plats i styrelsen och fortsätta arbetet med att driva svensk landhockey framåt.

Härmed inbjuds medlemsföreningarna att inkomma med förslag på kandidater till uppdrag som ledamöter och suppleanter. Observera att valberedningen behöver ha nomineringar senast den 10 april 2015 (observera att datumet justerats från 13/4 till 10/4) för att på allvar kunna beakta föreslagna kandidater samt att kandidaterna bör vara tillfrågade innan de föreslås.
Förslag skicka via mail till valberedningens ordförande, Madeleine Forsberg: ronny.madde(at)gmail.com.

Med vänlig hälsning,

Madeleine Forsberg
Jan Östlin
Nicole Doty

Valberedning Svenska Landhockeyförbundet