Information om SM och SM-veckan

Svenska Landhockeyförbundets styrelse beslutade i helgen att inte spela SM-slutspelet i Indoorhockey under SM-veckan vinter 2015 i Örebro. Slutspelet spelas istället under mars månad. Samtliga föreningar har nu möjlighet att ansöka om att arrangera SM 2015 (se nedan för mer information).

Efter beskedet om att Sverige för första gången spelar i ett världsmästerskap i februari 2015, bara dagar efter SM-veckan, har styrelsen aktivt undersökt olika möjligheter och försökt att tillsammans med våra föreningar hitta bästa vägen fram. Vid ett tidigare beslut bedömde styrelsen att det skulle vara möjligt att genomföra både SM-veckan och VM, men efter att ha fått ny information om hall- och tv-tider omprövades beslutet vid styrelsens senaste sammanträde i helgen. Det är flera faktorer som ligger till grund för det nya beslutet: Förutsättningarna för vårt deltagande i SM-veckan har ändrats, såsom ändrade halltider och tv-tider som bara skulle ha täckt enstaka delar av vår verksamhet. Efter interna samtal inom förbundets organisation har det också blivit allt tydligare att dagens organisation skulle ha svårt att hantera två historiska händelser inom loppet av några dagar. Precis som i föreningarna har väldigt många personer med förtroendeuppdrag inom förbundet två eller fler roller och uppgifter, vilket gör redan ett stort event till en stor utmaning för oss alla. På grund av svårigheter att arrangera två stora evenemang på kort tid och nya och ändrade förutsättningar beslutade styrelsen med stor majoritet att flytta SM till mars. Beslutet har inte varit lätt och vi har gjort vårt bästa för att samla in och betänka alla synpunkter och önskemål som har lämnats in. Efter hälften på förbundets arbetsår (april-april) har styrelsen redan sammanträtt oftare än under hela föregående arbetsår. Vi är medvetna om att spela i SM-veckan har länge varit ett mål för Svensk landhockey, men efter många diskussioner fattat det beslut som vi anser vara bäst för Svensk landhockey just nu. Stort tack till projektledarna, Anders Eliasson och Christina Thulin, för deras stora engagemang och hårda arbete.

Flera föreningar har i tidigare dialoger med förbundet uttryckt intresse att arrangera SM, men Svenska Landhockeyförbundet vill ge alla medlemsföreningar möjlighet att ansöka om att arrangera SM-slutspelet i Indoorhockey 2015. Föreningarna har möjlighet att enskild eller gemensamt ansöka om att arrangera SM 7-8 mars, 14-15 mars eller 21-22 mars 2015. Ansökan, som ska åtminstone beskriva tillgängliga/bokade hallar och halltider, skickas till [email protected] senast fredagen den 21 november. Vi ser framemot er ansökan!

Precis som tidigare år bistår förbundet bland annat med tävlingsorganisationen (dvs. spelschema, domare, mm.) samt med att livestreama eventet. Vi har redan nu planer på att livestreama hela slutspelet, något som med stor sannolikhet inte hade varit möjligt under SM-veckan i Örebro, och vidareutveckla sändningarna från tidigare år. Skulle kvalificerade ansökningar utebli kommer SM-slutspelet att anordnas av Svenska Landhockeyförbundet den 14-15 eller 21-22 mars 2015.

Vid frågor eller kommentarer finns det möjlighet att ta kontakt med styrelsen via mejl till [email protected].

Styrelsen för Svenska Landhockeyförbundet