Tack så länge!

Som jag hoppas att ni alla vet vid det här laget så går jag på tjänstledighet från och med söndag och som längst till 31 augusti 2015. Det känns oerhört konstigt måste jag medge, jag har praktiserat och arbetat på förbundet i totalt nästan fyra år, en ganska lång tid, men nu är det dags för nya utmaningar. Jag kommer inte heller att försvinna helt från landhockeyn utan jag kommer att stötta svensk landhockey så mycket jag kan, dessutom kommer jag fortfarande spela och vara ideellt engagerade i Partille SCs styrelse. Vi kommer därför troligtvis ses i olika sammanhang framöver ändå. 

Men innan det är dags för mig att säga tack så länge skulle jag vilja dra några saker som är på gång:

  • Nu till helgen spelas SM-slutspelet i Indoorhockey i Öjersjö
  • Partilles herrar åker till Slagelse nästa helg och spelar Europacupen, mer information om detta kommer komma upp på hemsidan i veckan som kommer. 
  • I slutet på juni arrangeras Eurohockey Caravan Nordic, karavanen besöker Åkersberga, Lerum, Göteborg och Lund innan den tar sig över till Danmark. För mer information om karavanen se Facebook-eventet: Eurohockey Caravan Nordic 2014
  • SM-veckan sommar arrangeras i Borås under v. 27 för de som vill åka dit och kolla hur upplägget är med tanke på vårt deltagande i Örebro vintern 2015. 
  • Samma vecka, v. 27 visas det dessutom landhockey på Katrineholmsandan.
  • Augusti genomförs den första planeringsträffen gemensamt för Tävlingskommittén och alla föreningar, i Göteborg. Mer information kommer skickas ut angående detta. 
  • 30-31 augusti genomförs verksamhetsplaneringsdagarna för SLHF internt. 
  • 6-7 september anordnas det en 7-manna turnering i Åkersberga. 

Under min sista månad har jag dokumenterat mitt arbete, er föreningar utifrån min synvinkel och tagit fram mallar och hjälpmedel till min efterträdare. Allt för att överlämningen ska bli så smidig som möjligt och för att ni inte ska märka av någon större förändring. Dessutom har jag varit ute och träffat många av er för att få era synpunkter på hur vi bör lägga upp tjänsten under min frånvaro. Detta har diskuteras på förbundsstyrelsens möte den 25 maj och ett förslag är framtaget, detta kommer delges till föreningarna inom kort och ett ansökningsförfarande kommer ske under juni med sista ansökningsdag 1 augusti. Vi hoppas kunna anställa i mitten på augusti eller början på september. 

Nu under sommaren kommer vi inte ha någon utvecklingskonsulent anställd, mer än vecka 28 då jag kommer hoppa in och slutföra det sista, men ni kan fortfarande nå förbundet på telefon 0721-558144, det kommer vara jag som kommer ansvara för att svara i telefon, dessutom kommer vår kanslist finnas kvar och hon ansvarar för vår officiella mail info@slhf.se

För specifika frågor under denna period ber jag er kontakta:

Övergripande ansvarig, ordförande: Sara Stigzelius sara.stigzelius@slhf.se
Tävlings- och domarkommittén, Nicklas Stenberg: nicklas.stenberg@slhf.se
Breddverksamheten, Nicole Carlsson: nicole.carlsson@slhf.se
Eurohockey Caravan Nordic, Ella Torstensson: ella.torstensson@slhf.se
Media & Hemsidan, Daniel Gass: daniel.gass@slhf.se
Landslagsverksamheten, Hans-Eric Jacobsson: hans-eric.jacobsson@slhf.se

Nu blir det viktigt att vi fortsätter att arbeta på i samma tempo och med samma engagemang som tidigare. Om vi ska nå Vision2020 behöver vi ta krafttag gemensamt. Varje förening behöver gå hem och se över sitt medlemsregister, förhoppningsvis kan vi stötta med detta till hösten, så att vi får en tydlig bild över hur många vi är inom svensk landhockey och med hur många medlemmar vi behöver öka med för att nå 2000 aktiva i idrott. 

I augusti i år kommer SLHF internt att ha två verksamhetsplaneringsdagar för att se över verksamheten internt och de arbete som skett hittills under 2014, dessutom kommer förbundet att titta på nästkommande år samt om utrymme finns även etapp 2 och 3 (2016-2017 och 2018-2019), för att ta fram delmål, fokusområden och handlingsplaner för kommande arbete. Dessutom kommer distriktsträffarna till hösten att fokusera på att varje förening ska få chans och stöttning i att ta fram handlingsplaner för sin verksamhet med utgångspunkt i våra fyra fokusområden; utbildning, rekrytering, synka kalendern och höja statusen på landhockey. 

Jag tror att detta arbete kommer bli oerhört positivt för förening, distrikt och förbund och kommer lägga vägen mot Vision2020. Om vi alla hjälps åt med lite kan vi tillsammans skapa något stort. 

Jag tror på dig, på oss och på Vision2020. Gör du också det kommer vi att lyckas! 

Vi ses i landhockeyvimlet framöver, jag kommer sakna er!

Tack så länge!
Sofia Blomgren, nu mer tjänstledig