Kansliet är nu flyttat till Göteborg

Från och med den 1 januari i år har kansliet blivit flyttat från Stockholm till Göteborg. Post som har skickats eller av misstag skickas till Stockholm kommer att eftersändas under en begränsad period.

Den nya adressen är:

Svenska Landhockeyförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 82 Göteborg

Håkan Stigzelius, vår kanslist under 2013, har avslutat sitt uppdrag och vi tackar honom för hans tid hos oss. Eva Aronsson, kanslist för Göteborgs Skolidrottsförbund, kommer även att vara Svenska Landhockeyförbundets kanslist under 2014 och vi välkomnar henne till sitt nya uppdrag och in i landhockeyfamiljen.

Mailadressen till förbundet är densamma: [email protected]