Forum; Idrott hela livet

Den 8-10 oktober deltog jag på Forum Idrott hela livet, en konferens för hela idrottssverige, där tjänstemän och förtroendevalda från SF, SISU, DF, kommun mm. samt forskare och övriga representanter samlades för att utveckla idrotten i Sverige och göra den till världens bästa.

På konferensen deltog jag på flera föreläsningar och seminarier om t ex hur fysisk aktivitet påverkar kroppen, ungdomsdelaktighet och vikten av att ha en värdegrund. Jag kommer gå in lite mer noggrant på vad som väckte mitt intresse under den här konferensen senare i texten.

Det har diskuterats mycket fram och tillbaka om hur vi går från ord till handling. Ofta blir man mycket inspirerad av att delta på en sådan här konferens men när man sen kommer tillbaka till ”verkligheten” finns det så mycket annat som ligger i fokus och det är svårt att genomföra och implementera den nya kunskapen man besitter. Mycket av det vi pratade om på konferensen, där huvuddelen av dem som deltog var representanter från SF eller SISU-distrikt, är saker som i första hand bör implementeras och användas ute i föreningarna. Det gör saken att gå från ord till handling ännu svårare.

Jag hoppas kunna delge den information och kunskap jag fick ta del av på konferensen till er och väcka frågor och intresse hos er som ni kan ta hem och arbeta vidare med i er förening.

Svenska Tennisförbundet har startat en satsning som heter Play & Stay. Play & Stay är en förenkling av tennisen för att barnen som spelar tennis ska börja på en grundläggande, lätt och rolig nivå. Play & Stay är uppdelad i röd, orange och grön nivå innan man går över till vanlig tennis. Det har hittills visat sig vara väldigt positivt för Tennisförbundet. Jag skulle vilja jämföra denna satsning med landhockeyförbundets Minihockeysatsning för några år sedan, är det någonting vi bör återinföra? Tror ni att vi hade fått fler aktiva om vi promotade landhockeyn hos barn på ett enklare sätt?

Under tisdagen lyssnade jag på en man från Önnereds Handbollsklubb som berättade om deras förening och hur de på ett framgångsrikt sätt rekryterade både barn och ledare. Grunden till deras framgång var deras tydlighet med att förmedla föreningens värdegrund och idédokument. Redan på första träningen ska föräldrarna få information om vad Önnereds HK står för, på detta sätt kan föräldrarna redan där acceptera eller lämna föreningen. Jag tror att det är viktigt att vi kan ställa krav på våra medlemmar och deras anhöriga men för att kunna göra det behöver föreningen vara tydliga med vad de står för och vad som förväntas av medlemmarna. Varje förening bör ha sin värdegrund och aktivt använda sig av den. Har ni en värdegrund i er förening? Om ja, hur arbetar ni i så fall med den?

Helena Carlsson föreläste under tisdagseftermiddagen om ungdomsdelaktighet. Vuxna ska inte anta att unga människor inte vill engagera sig, tvärtom, vi måste ge dem möjligheten. Helena skickade med några tips till coachen:
– Fråga ungdomarna personligen, det skapar merintresse.
– Se till att det finns förebilder/mentorer för unga.
– Erkänn de ungas kompetens, om unga ska engagera sig så måste det vara på riktigt.
Varför vänta på att unga ska engagera sig, ungdomar är inte bara framtiden, unga är nu! Jag tror att det är viktigt att vi på alla nivåer inom svensk landhockey öppnar upp för ungdomar att engagera sig, de besitter lika mycket kompetens som vuxna gör. Dessutom kommer unga aldrig lära sig om de inte får chansen! Låter ni unga engagera sig i er förening? På vilket sätt gör ni i så fall det?

Det som jag upplevde genomsyrade hela konferensen och som jag själv ständigt återkom till var Riksidrottsförbundets idédokument Idrotten Vill. Vet ni vad Idrotten Vill är? Vill ni veta och få mer information om Idrotten Vill, den förkortade och/eller hela versionen se: http://www.rf.se/Idrottens-organisation/Idrottenvill/. Jag anser att det är viktigt att vi i större utsträckning än idag använder oss av och lever efter Idrotten Vill om vi inom svensk landhockey vill hjälpa till att göra svensk idrott till Världens Bästa! Projektgruppen för landhockeyns värdegrundssatsning arbetar nu aktivt med MOI (Medveten, Offensiv och Innovativ idrott), mer information om detta kommer inom kort.

Vill ni veta mer om vad som sas på Forum Idrott hela livet se: http://www.rf.se/ihl. Har ni frågor till mig om konferensen eller om någon fråga som dök upp längs vägen kontakta mig gärna via mail eller telefon.

Höstliga Landhockeyhälsningar
Sofia