Utvecklingskonferensen 2012

De flesta vet förmodligen redan att Utvecklingskommittén anordnade en Utvecklingskonferens i samband med förbundets årsmöte i slutet på april, det var den sjätte i ordningen. Årets konferens handlade om ’Nya Ledare och Unga Spelare’. Hur vi tillsammans ska arbeta för att rekrytera nya ledare inom alla delar och hur vi ska rekrytera nya spelare men också hur vi ska göra för att behålla de redan aktiva spelarna vi har idag.

Som alltid blir det en intensiv dag där idéer bollas fram och tillbaka för att vi tillsammans ska staka en väg för kommande år. I år var andra gången vi tog hjälp av en extern processledare för att deltagarna skulle få en ny röst att lyssna till men också för att Utvecklingskommittén skulle kunna delta i processen med sina idéer och tankar.

Konferensen började med en genomgång av vad som har hänt sen förra konferensen men också en uppdatering om vår Värdegrund; Internationell, Ärlig och Unik samt vårt förhållningssätt och vår strategi; MOI = Medveten, Offensiv och Innovativ.

Utvecklingskommittén och styrelsen tror på att för att vi ska utvecklas och växa som idrott på alla plan behöver vi arbeta utifrån MOI med vår värdegrund som plattform. Det är viktigt att vi är medvetna om vad vi gör och varför vi gör det. Det är också viktigt att våga synas, att vara offensiva och ta plats trots att vi är en liten idrott. Dessutom är det viktigt att vi vågar vara innovativa och skapa en ständig, hållbar förändring för att hela tiden utveckla idrotten och oss själva till det bättre.

Under konferensen pratades det mycket om MOI och hur viktigt det är att vi faktiskt arbetar på det sättet. Utvecklingskommittén fick också ett medskick, där föreningarna bad om att kommittén skulle komma ut och prata om MOI och dess innebörd. Därför kommer Utvecklingskommittén under hösten att komma ut till alla distrikt för att berätta mer om MOI och Värdegrunden för att alla föreningar ska få en inblick i vad det innebär och lättare kunna arbeta på det sättet. I dialog med föreningarna bestämmer Utvecklingskommittén ett lämpligt datum för varje distrikt.

Vill du redan nu veta mer om vad MOI och Värdegrunden innebär se; Dokument och Blanketter, under utveckling ligger både MOI och Värdegrunden. Ni får också gärna ställa frågor till Utvecklingskommittén eller Utvecklingskonsulenten om ni vill veta mer.

Vad deltagarna kom fram till på Utvecklingskonferensen kan ni ta er en titt på i det sammanställande dokumentet, se här. Utvecklingskonsulenten kommer också prata mer om det i samband med det arbete som kommer att ske ute i distrikten under året. Även här får ni gärna ställa frågor till Utvecklingskommittén eller Utvecklingskonsulenten.

Det är viktigt att vi inom svensk landhockey arbetar åt samma håll för att utveckla landhockeyn på alla plan. Därför är det också viktigt att vi står på samma grund och tror på samma saker, MOI och värdegrunden är ett steg i rätt riktning.