Riksidrottsmötet i Uppsala 27-29 maj

Riksidrottsmötet (RIM), Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte, hölls i Uppsala i helgen som gick. Sara Pettersson och Sofia Blomgren var där, för att tala för landhockeyn! Det var 217 ombud och över 800 deltagare som medverkade under helgen, med start i fredags vid lunch.

Många beslut skulle fattas.

Två av de viktigaste frågorna för Svenska Landhockeyförbundet var anslutningsreglerna och SF-stödet. Stämman beslutade att minska antalet medlemmar och medlemsföreningar i anslutningsreglerna. Nu krävs det endast 1500 medlemmar (tidigare 3000) samt 25 föreningar (tidigare 50) för att bli medlem i RF. Vilket innebär att Svenska Landhockeyförbundet klarar båda dessa gränser – ett mycket viktigt beslut som blev till vår fördel!

Dessutom tog stämman beslut om att ändra det nuvarande SF-stödets parametrar, där 15 % av det totala bidraget delas ut som ett basbidrag till alla A-förbund, endast 10 % delas ut till B-förbunden (de förbund som idag är medlem i RF men inte når upp till anslutningskraven), 15 % av det totala bidraget delas ut efter storlek (antal aktiva medlemmar) samt 70 % av det totala bidraget delas ut pga. hur stor verksamhet föreningarna har (LOK-stöd, SISU-timmar samt elitverksamhet). Utöver detta finns det ett stimulansbidrag som kan sökas för olika ändamål.

Sara Pettersson var i denna fråga uppe i talarstolen för att stå upp för de små förbunden som kan missgynnas eftersom det idag inte är någon självklarhet att alla förbund ska kunna ha någon anställd, för att kvalitetssäkra viktigt utvecklingsarbete. Ett medskick från Sv. Landhockeyförbundet till Riksidrottsstyrelsen var att det i stimulansbidraget bör finnas utrymme för små förbund att söka bidrag för att exempelvis kunna anställa minst en person, för att hantera den löpande utvecklingsverksamheten samt hålla förbundet uppdaterat på information, skapa viktiga relationer, hålla reda på viktiga händelser och beslut både inom RF, SISU samt Europeiska och Internationella förbund.

Det var ett väldigt bra möte, med många, långa och livliga diskussioner i ett väldigt brett spektra där vi tillsammans tog många och viktiga beslut. Det som ändå är mest fantastiskt är att allting slutade i det som är det viktigaste med idrotten; att ha roligt, känna glädje och gemenskap. Trots att vi var 70 olika förbund och över 800 personer har vi ändå idrott gemensamt!

Mer information om RIM hittar ni på Riksidrottsförbundets hemsida; www.rf.se