Momsfrågan – i högsta grad aktuell

Momsfrågan har varit på tapeten under en längre tid och handlar om att EU vill ta bort Sveriges momsundantag, där alla ideella idrottsföreningar tidigare, till en viss gräns, varit fria från moms.  

Karin Mattsson Weijber skriver att EU-kommissionen avslagit den svenska regeringens begäran om att få införa en omsättningsgräns på 1 miljon kronor för skyldighet att redovisa moms. Detta kan innebära en katastrof för svensk idrott. 

Anders Borg som var med på mötet och meddelar däremot att striden inte är förlorad. Regeringen kommer inte att ge sig i den här frågan. Att få behålla dagens momsundantag anser båda blocken är mycket viktigt och frågan ska bestridas in i det sista. Tills processen är avslutad kommer dagens momsundantag att fortsätta gälla. 

Det är viktigt att alla föreningar gör sin åsikt hörd säger Karin Mattsson Weijber, och det är mycket välkommet att skicka in egna svar med åsikter om hur dagens momssystem fungerar och vad det skulle innebära för er förening om momsundantaget togs bort, ytterligare information hittar ni på http://www.rf.se/Arbetsrum/Idrottsvalet/.

Läs gärna mer om momsfrågan på: www.rf.se