FIH Rules of Hockey Video Library

För några veckor sedan lanserade det internationella Landhockeyförbundet FIH ett nytt projekt, FIH Rules of Hockey Video Library. Projektet, som är ett samarbete mellan FIHs Domarkommitté och Hockey Rules Board, ska demonstrera landhockeyreglerna och förklara hur reglerna används.

Gå till FIH Rules of Hockey Video Library.

På FIHs hemsida hittar du även ett dokument som hjälper dig att använda Hockey Video Library.