Veckobrev nr. 5

Jag har fått ett nytt hem. Inte flyttat min familj, bara utökat den. Jag har fått ett nytt kontor i Malmö. Det är här på Höjdrodergatan 5 som jag sitter i skrivandes stund och har från detta ögonblick alla mina tre kontor upprättade och klara i Sverige. För er som inte minns så sitter jag i Göteborg i Valhallas klubblokal på von Utfallsgatan 21. I Stockholm bredvid vår kanslist på Idrottens Hus, mitt i den svenska idrottens korridorer tillsammans med RF och SISU. Mitt tredje kontor är ett rum på företaget, Flink Reklam i Malmö. En av grundarna till företaget är en man, som ni som tidigare läst mina veckobrev stött på, Magnus Jonsson, vd Flink Reklam, ordförande BLHC samt engagerad landhockeypappa. Ett stort tack till alla på Flink Reklam som mottagit denna outsider att dela ert arbetsutrymme, vi kommer att se mer av varandra! =)

Veckan som varit

I veckan som gått har jag till största del funnits i Göteborg för att arbeta med dokumentation och förberedelser. I måndags träffades en förminskad utvecklingskommitté för att arbeta med idrottslyftsredovisningar för år 2 samt arbeta på en utvecklingsplan för 2009-2013. Gediget arbete som behöver få växa i takt med utvecklingen.

I tisdags var jag i Stockholm över dagen på Idrottonline utbildning och dagarna som följde ägnades åt efterlängtad dokumentation.

I helgen var dam –respektive herrlandslaget på kick-off på Flatön utanför Orust, längst den bohuslänska kusten.  Instoppade i bilar med mat och väskor packade till taket (vi skulle bara vara borta en natt) åkte vi från Göteborg på lördagsmorgonen och tillbringade dagen/kvällen med respektive lag med skilda och gemensamma aktiviteter. För att läsa mer om helgen se respektive lags flik på hemsidan, där kommer det inom kort en redogörelse och bilder från helgen.

Informationen denna vecka kommer mest att handla om Idrottslyftet, ett bidrag som hjälper föreningar och förbund med utvecklingsprojekt av olika former.

Idrottslyftet vad är det?

För er som inte hört namnet förut, eller för er som har en aning om vad det innebär, men inte egentligen, kommer här en liten beskrivning från RF:

Riksidrottsförbundet (RF) har fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Ambitionen är att satsningen, som bär namnet Idrottslyftet, ska fortgå under fyra år med lika stort stöd alla åren. 1 juli 2009 inleddes satsningens tredje år.Idrottslyftet föregicks av satsningen Handslaget där RF under en fyraårsperiod (2004-2007) fick en miljard kronor av regeringen för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. 

Idrottslyftets inriktning
Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet ska utgå från ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv.
För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att:

  • Utveckla förbund och föreningar
  • Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
  • Rekrytera och utveckla ledare
  • Samverka med skolan.

 För mer information se www.rf.se 

Idrottslyftet i SLHF

Idrottslyftet är föreningarnas ”egna” pengar att göra diverse utvecklingsprojekt för, förbundsstyrelsen kan inte röra pengarna, mer än att besluta om vilka projekt som går i linje med RF’s samt förbundets egna utvecklingsplan och utvecklingsarbete. Vår viktigaste uppgift är, att under de närmaste åren rekrytera ungdomar i samma åldrar i hela landet, 7-15 år. Detta utvecklingsarbete har pågått de senaste tre åren i landhockeysverige och vi ser redan prov på framgångarna med detta.

I år kommer föreningarna i större utsträckning kunna få hjälp med ansökningarna samt uppföljning av beslut och redovisning av resultat.

 Nu går vi in Idrottslyftets 3e år(start 1 juli 2009 och avslutas 30 juni 2010). Detta år kommer administrationen för Idrottslyftet se lite annorlunda ut och kommer att ligga under idrottskonsulentens arbetsuppgifter. Föreningen skickar en ansökan till idrottskonsulenten som förarbetar ansökningarna i dialog med föreningen för att sedan föredra dessa för styrelsen. Projekten godkänns som vanligt av förbundsstyrelsen alternativt AU (arbetsutskottet i förbundsstyrelsen).

Alla ansökningar måste också, då de är färdiga och innan de behandlas av styrelsen, skickas till kansliet för arkivering och stämpling. Det är först då de officiellt är beslutsgrundande.

Idrottskonsulenten kommer sedan aktivt under året arbeta med att tillsammans med Sveriges föreningar följa upp och redovisa de utvecklingsprojekt som godkänts och genomförts av föreningarna.

Har din förening skickat in idrottslyftsansökan i år?? Om inte, så skynda er att ta kontakt med mig och skriv ihop en ansökan som sedan får möjlighet att behandlas av styrelsen under nästa möte 3/10 i Stockholm.

Lycka till med era ansökningar, nu kör vi!!

Goa hockeyhälsningar

Sara