Aktivera klubbens Idrott Online!

Från och med 2009 kommer alla ansökningar om statligt LOK-stöd att behöva göras via Idrott Online. Detta innebär att alla föreningar måste aktivera sin sida. Mer information om detta går att hitta i manualen för IdrottOnline Klubb. Tryck Läs mer för mer infomation om denna förändring.

Följande gäller för LOK-stödet

Riksidrottsstyrelsen beslutade den 17-18 juni 2008

att samtliga föreningar med start den 1 januari 2009 (vt 2009), enligt föreliggande förslag ska ansöka om statligt LOK-stöd via Idrott Online Klubb; samt

att erbjuda föreningar, som inte har möjlighet att införa digital ansökan den 1 januari, möjlighet att övergångsvis göra sin LOK-stödsansökan digitalt via DF mot erläggandet av en självkostnadsavgift.

Vad innebär detta i praktiken för er som förening?

  • Du som förening måste ha aktiverat din förening i IdrottOnline Klubb 
  • De personer som kan skicka in ansökan för föreningens räkning är ordförande, kassör
  • och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare, dessa måste finnas upplagda i medlemsregistret och vara administratör på webbsidan med någon av ovanstående roller satt. 
  • Om du har frågor eller vill delta vid utbildning i IdrottOnline Klubb är du välkommen att kontakta ditt DF/SISU distrikt.

Så här ansöker föreningen om LOK-stöd i IdrottOnline

Inmatning av insamlade uppgifter och sammanställning sker i ett webbformulär i IdrottOnline. Där får man också snabbt en prognos på vad det sökta LOK-stödet blir om ansökan godkänns.

Hur en ansökan går till beskrivs mer detaljerat i manualen för IdrottOnline Klubb, version 2.1.