Riksidrottsförbundet (RF) har startat upp ett samarbete med flera universitet och högskolor som får status som Riksidrottsuniversitet. Satsningen ska underlätta för elitidrottare att kombinera idrott på elitnivå med högre studier.

För den som är student och elitidrottare (landslagsnivå eller potentiell landslagsnivå) innebär Riksidrottsuniversitetet möjligheter att anpassa universitetsstudierna efter de förutsättningar som elitidrottaren har. Han eller hon kan förbereda sig för ett framtida arbetsliv och samtidigt fokusera på idrottskarriären. Mer information om Riksidrottsuniversitetet finns på RFs hemsida.

Du måste vara antagen till en utbildning vid ett av de lärosäten som ingår i samarbetet för att ingå inom ramen för Riksidrottsuniversitetet. Antagning sker på samma villkor som för övriga studenter. De aktuella lärosätena är Umeå universitet, GIH/KTH i Stockholm samt Göteborgs universitet och Chalmers. Ansökan till utbildning sker på vanligt vis, via www.antagning.se.

För mer information, kontakta din Team Manager, elitansvarig eller ditt universitet.

Bild: RF.se


För mer information, ta kontakt med din Team Manager eller SLHFs elitansvarig