Ny adress

Uppdragsredovisningar ska skickas till Svenska Landhockeyförbundet, Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg

(Scrolla ner för formuläret)

LATHUND för ersättningar från SLHF – UPPDRAGSREDOVISNING

  • Alla ersättningar initieras via en UPPDRAGSREDOVISNING med bilaga, där kostnaderna/utläggen specificeras. UPPDRAGSREDOVISNINGEN kan laddas ner från hemsidan.
  • Alla kostnader/utlägg ska vara redovisade med originalkvitton, som skall bifogas. Dvs inga bokningsbekräftelser, kopior av original etc. Ange bokningsreferensen vid redovisning av flygbiljetter. Av bokföringsskäl kan vi tyvärr inte ta emot digitala redovisningar.
  • Alla kostnader/utlägg ska vara gjorda i eller för SLHFs verksamhet, och beslutade i styrelse eller via budget.
  • Syftet med kostnaden/utlägget ska framgå av uppdragsredovisningen. Kan tex vara styrelsemöte, träningsläger, namngiven utbildning, mm.
  • Fakturor kan ställas direkt till Svenska Landhockeyförbundet; Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg, eller Swedish Hockey Association; Engelbrektsgatan 26, 411 37 Gothenburg, SWEDEN. Ditt namn och orsak till fakturan ska framgå.
  • Vi är förhindrade att betala fakturor som är ställda till andra (tex era egna) företag. Om du av något skäl lyckats få fakturan till ditt eget företag, så är det enklast att låta ditt eget företag vidarefakturera SLHF (med samma summa, tack).
  • Fakturor från utlandet ska innehålla betalningsmottagarens IBAN nr och SWIFT/BIC kod. Tala om det vid beställningen! Annars kan vi inte betala. IBAN står för International Bank Account No och SWIFT/BIC kod anger vilken bank kontot finns hos.

Varje avvikelse från reglerna ovan leder till förfrågningar från oss som administrerar utbetalningarna och riskerar att försena utbetalningarna.

Vi har som mål att betala personliga utlägg inom en vecka och fakturor på förfallodagen.

Vid frågor vänd er till eller kassören eller kansliet.

pdfUppdragsredovisning

pdfUppdragsredovisning – Digitalt formulär

pdfUppdragsredovisning – Ifylld exempel