LATHUND för ersättningar från SLHF – UPPDRAGSREDOVISNING

  • Alla ersättningar initieras via en UPPDRAGSREDOVISNING med bilaga, där kostnaderna/utläggen specificeras. UPPDRAGSREDOVISNINGEN kan laddas ner från hemsidan.
  • Alla kostnader/utlägg ska vara redovisade med originalkvitton, som skall bifogas. Dvs inga bokningsbekräftelser, kopior av original etc. Ange bokningsreferensen vid redovisning av flygbiljetter. Av bokföringsskäl kan vi tyvärr inte ta emot digitala redovisningar.
  • Alla kostnader/utlägg ska vara gjorda i eller för SLHFs verksamhet, och beslutade i styrelse eller via budget.
  • Syftet med kostnaden/utlägget ska framgå av uppdragsredovisningen. Kan tex vara styrelsemöte, träningsläger, namngiven utbildning, mm.

Vid frågor vänd er till eller kassören eller kansliet.

pdfUppdragsredovisning

pdfUppdragsredovisning – Digitalt formulär

pdfUppdragsredovisning – Ifylld exempel