Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år. Det mesta av arbetet sköts dock i de fem verksamhetsområdena; Bredd, Elit, Tävling, Utbildning och Admin. Varje verksamhetsområde består av en ordförande samt ledamöter där ordföranden oftast är en representant från styrelsen.

Ella Torstensson

Ordförande

Aimee Mackenzie

Vice ordförande

Jaan Jakobson

Kassör

Maarten Steinz

Ledamot

Kristian Yacoub

Ledamot

Paula Martins de Oliveira

Ledamot

Ylva Mellin

Ledamot

Valberedning


Nils Dressler

Ordförande valberedningen

Liselott Andreasson

Ledamot valberedningen

Joakim Björkman

Ledamot valberedningen