Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år och genom arbetsutskottet (AU) som träffas vid behov. Det mesta av arbetet sköts dock i de fem verksamhetsområdena; Bredd, Elit, Tävling, Utbildning och Admin. Varje verksamhetsområde består av en ordförande samt ledamöter där ordföranden oftast är en representant från styrelsen.

Jan-Olof Rydin

Jan-Olof Rydin

Ordförande & ansvarig verksamhetsområde Elit
Ella Torstensson

Ella Torstensson

Vice Ordförande & ansvarig verksamhetsområde Utbildning
Jaan Jakobson

Jaan Jakobson

Kassör

⬆︎Arbetsutskottet (AU) ⬆︎


Nils Paulsson

Nils Paulsson

Sekreterare & ansvarig verksamhetsområde Admin
Liselott Andreasson

Liselott Andreasson

Ledamot & ansvarig verksamhetsområde Tävling

Agnello Fernandes

Agnello Fernandes

Ledamot & ansvarig verksamhetsområde Bredd


Valberedning


Joakim Björkman

Ordförande

Peter Svanberg

Ledamot

Colin Ingram

Ledamot