Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år. Det mesta av arbetet sköts dock i de fem verksamhetsområdena; Bredd, Elit, Tävling, Utbildning och Admin. Varje verksamhetsområde består av en ordförande samt ledamöter där ordföranden oftast är en representant från styrelsen.

Ella Torstensson

Ordförande

Aimee Mackenzie

Ledamot

Bas van Zijl

Ledamot

Izabella Zulfiyeva

Ledamot

Jaan Jakobson

Ledamot

Kristian Yacoub

Ledamot

Maarten Steinz

Ledamot

Valberedning


Nils Dressler

Ordförande

Liselott Andreasson

Ledamot

Joakim Björkman

Ledamot