Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år. Det mesta av arbetet sköts dock i de fem verksamhetsområdena; Bredd, Elit, Tävling, Utbildning och Admin. Varje verksamhetsområde består av en ordförande samt ledamöter där ordföranden oftast är en representant från styrelsen.

Ella Torstensson

Ella Torstensson

Ordförande
Aimee Mackenzie

Aimee Mackenzie

Ledamot
Bas van Zijl

Bas van Zijl

Ledamot
Izabella Zulfiyeva

Izabella Zulfiyeva

Ledamot
Jaan Jakobson

Jaan Jakobson

Ledamot
Kristian Yacoub

Kristian Yacoub

Ledamot

Maarten Steinz

Maarten Steinz

Ledamot

Valberedning


Nils Dressler

Ordförande

Liselott Andreasson

Ledamot

Joakim Björkman

Ledamot