Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år och genom arbetsutskottet (AU) som träffas vid behov. Det mesta av arbetet sköts dock i olika kommittéer inom olika ansvarsområden, exempelvis utveckling, media, sponsor, internationella kontakter, domare m.m. Varje kommitté består av en ordförande samt ledamöter. En representant från styrelsen ingår i samtliga kommittéer så att styrelsen får en inblick i kommitténs arbete.

Jan-Olof Rydin

Jan-Olof Rydin

Ordförande
Ella Torstensson

Ella Torstensson

Vice Ordförande
Jaan Jakobson

Jaan Jakobson

Kassör

⬆︎Arbetsutskottet (AU) ⬆︎


Nils Paulsson

Nils Paulsson

Sekreterare
Liselott Andreasson

Liselott Andreasson

Ledamot
Agnello Fernandes

Agnello Fernandes

Ledamot & Bredd