Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år och genom arbetsutskottet (AU) som träffas vid behov. Det mesta av arbetet sköts dock i de fem verksamhetsområdena; Bredd, Elit, Tävling, Utbildning och Admin. Varje verksamhetsområde består av en ordförande samt ledamöter där ordföranden oftast är en representant från styrelsen.

Ella Torstensson

Ella Torstensson

Ordförande
Jaan Jakobson

Jaan Jakobson

Kassör
Liselott Andreasson

Liselott Andreasson

Ledamot
Agnello Fernandes

Agnello Fernandes

Ledamot
Marie Johnsen Jensen

Marie Johnsen Jensen

Ledamot

Valberedning


Joakim Björkman

Ordförande

Nils Paulsson

Ledamot

Vakant

Ledamot