Förbundsstyrelsen sköter förbundets löpande verksamhet genom styrelsemöten som hålls ca 7 gånger per år. Det mesta av arbetet sköts dock i de fem verksamhetsområdena; Bredd, Elit, Tävling, Utbildning och Admin. Varje verksamhetsområde består av en ordförande samt ledamöter där ordföranden oftast är en representant från styrelsen.

Ella Torstensson

Ella Torstensson

Ordförande
Marie Johnsen Jensen

Marie Johnsen Jensen

Ledamot
Sara Stigzelius

Sara Stigzelius

Ledamot
Aimee Mackenzie

Aimee Mackenzie

Ledamot
Bas van Zijl

Bas van Zijl

Ledamot
Maarten Steinz

Maarten Steinz

Ledamot
Jaan Jakobson

Jaan Jakobson

Kassör

Valberedning


Joakim Björkman

Ordförande

Liselott Andreasson

Ledamot

Nils Dressler

Ledamot