En ny dataskyddsförordning (GDPR eller General Data Protection Regulation) som reglerar hur personuppgifter får hanteras träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Syftet med en ny dataskyddsförordning är bland annat att modernisera dataskyddsdirektivets tidigare regler och att anpassa dessa till det nya digitala samhället.

GDPR kommer att påverka idrotten, förbund såväl som föreningar.
Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en gemensam uppförandekod för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter och hur vi ska leva upp till GDPR. RF har även tagit fram instruktioner och mallar som underlättar för både föreningar och förbund att följa GDPR.

Datakskyddsförordningen består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter. Dessa kan verka krångliga och svårtolkade, därför har RF beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrotten.

Läs också gärna ”svar på vanliga frågor” för att få enkel översyn om vad GDPR innebär för er som förening.

Nedan finner du viktiga dokument samt information från Svenska Landhockeyförbundet om hur vi hanterar personuppgifter.

Svenska Landhockeyförbundet hanterar personuppgifter i ett fåtal olika system. Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem och sparar dem endast så länge de behövs för att specifikt ändamål. Det kan vara för att hantera medlemskap, visa upp förbundets och våra medlemsföreningars verksamhet så att fler blir intresserade av Landhockey, eller för att kunna söka och administrera sökta bidrag.

Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller men om någon skriver något olämpligt om en person på vår Facebook-sida exempelvis så tar vi bort det direkt. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi också efter hand.

Vi publicerar ibland tävlingsresultat och bilder på medlemmar från våra medlemsföreningar på hemsidan och sociala medier för att informera och marknadsföra både våra egna och våra medlemsföreningars aktiviteter. Är en person under 16 år kommer vi att kontakta vårdnadshavare för att de ska ge sitt samtycke till publicering.
Om du vill att vi tar bort en bild på dig från vår hemsida, Facebook eller Instagram är det bara att du hör av dig så löser vi det.