Förbundsmötet, även kallat årsmöte, är Svenska Landhockeyförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i enlighet med stadgarna före utgången av april månad på dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer.

Avslutande förbundsmöte 2022 – SLHF
Datum & tid:
Plats: 

Handlingar till Svenska Landhockeyförbundets förbundsmöte publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

Kallelse till Förbundsmöte 2022
Dagordning