Årsmöteshandlingar för Svenska Landhockeyförbundet publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

 

Kallelse till Förbundsstämman 2019
Dagordning
Röstlängd
Fullmakt
Valberedningens förslag

Bilaga 1 Verksamhetsberättelsen (uppdaterad 2019-03-25 kl 09:30)
Bilaga 2 Förvaltningsberättelsen (justerad 2019-03-26)
Bilaga 3 Revisionsberättelsen
Bilaga 4 Verksamhetsplan
Bilaga 5 Budget
Bilaga 6 Proposition Stadgeändring
Bilaga 7 Motion Seriespel i indoor hockey
Bilaga 8 Yttrande motion Seriespel i indoor hockey
Bilaga 9 Motion Dispens Åldersregler
Bilaga 10 Yttrande motion Dispens Åldersregler
Bilaga 11 Motion Kostnad Walkover
Bilaga 12 Yttrande motion Kostnad Walkover
Bilaga 13 Motion Poängsystem
Bilaga 14 Yttrande motion Poängsystem

I samband med årsmötet kommer den årliga Utvecklingskonferensen att hållas.