Årsmöteshandlingar för Svenska Landhockeyförbundet publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

 

Kallelse till Förbundsstämman 2018
Dagordning
Röstlängd
Fullmakt
Valberedningens förslag

Bilaga 1 Disciplinnämndens rapport
Bilaga 2 Verksamhetsberättelsen
Bilaga 3 Förvaltningsberättelsen
Bilaga 4 Revisionsberättelsen
Bilaga 5 Proposition Röstlängd
Bilaga 6 Proposition Uteslutning
Bilaga 7 Proposition Valberedning
Bilaga 8 Proposition Jämställdhet
Bilaga 9 Proposition Digitalt årsmöte
Bilaga 10 Proposition Styrelsens arvode
Bilaga 11 Motion seriespel i indoor hockey
Bilaga 12 Motion seriespel för barn och ungdomar
Bilaga 13 Yttrande motion seriespel i indoor hockey samt motion seriespel för barn och ungdomar
Bilaga 14 Verksamhetsplan
Bilaga 15 Budget

I samband med årsmötet kommer den årliga Utvecklingskonferensen att hållas. HÄR anmäler du dig till konferensen.