Förbundsmötet, även kallat årsmöte, är Svenska Landhockeyförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i enlighet med stadgarna före utgången av april månad på dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer.

Årsmöte 2020 – SLHF
Datum & tid: Lördag 14 mars kl. 13:30 (förmöte kl. 11:00-13:00)
Plats: Idrottens hus, Skansbrogatan 7, Stockholm
Hitta hit: Idrottens hus

Årsmöteshandlingar för Svenska Landhockeyförbundet publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

Kallelse till Förbundsstämman 2020
Dagordning
Röstlängd
Fullmakt
Valberedningens förslag

Bilaga 1 Verksamhetsberättelsen
Bilaga 2 Förvaltningsberättelsen
Bilaga 3 Revisionsberättelsen
Bilaga 4 Verksamhetsplan
Bilaga 5 Budget