Årsmöteshandlingar för Svenska Landhockeyförbundet publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

 

Kallelse till Förbundsstämman 2018
Dagordning
Röstlängd
Fullmakt
Valberedningens förslag

Bilaga Verksamhetsberättelsen
Bilaga Förvaltningsberättelsen
Bilaga Proposition
Bilaga Motion
Bilaga Verksamhetsplan
Bilaga Budget
Bilaga Revisionsberättelse

 

I samband med årsmötet kommer den årliga Utvecklingskonferensen att hållas. HÄR anmäler du dig till konferensen.