Förbundsmötet, även kallat årsmöte, är Svenska Landhockeyförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i enlighet med stadgarna före utgången av april månad på dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsmöte 2021 – SLHF
Datum & tid: Lördag 13 mars kl 15:00
Plats: Förbundsmötet genomförs digitalt via Easymeet Online