Förbundsmötet, även kallat årsmöte, är Svenska Landhockeyförbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i enlighet med stadgarna före utgången av april månad på dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer.

Årsmöte 2020 – SLHF
Datum & tid: Lördag 14 mars kl. 13:30 (förmöte kl. 11:00-13:00)
Söndag 22 mars kl 16:00 (förmöte kl 15:00)
Plats: Idrottens hus, Skansbrogatan 7, Stockholm
Digitalt uppkopplat möte. Mer information kommer.

Nedan presenteras bakgrundsmaterial gällande propositionen angående samgående med andra förbund.

Dokumentation av förstudie kring samgående

Bilagor till dokumentationen (utskick, remissvar, anslutningsutredning, utredning kring ekonomiska stödformer, ansökan om förstudie samt presentationer arbetsmöten)